Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Wydziałowa Komisja ds. kształcenia i studentów

Członkowie z głosem stanowiącym

 1. dr hab. Ewa Malicka, prof. UŚ – Prodziekan ds. kształcenia i studentów – Przewodnicząca Komisji
 2. dr Katarzyna Kowalska-Szojda – Dyrektor kierunku chemia i technologia chemiczna
 3. dr Barbara Marszał-Paszek – Dyrektor kierunku informatyka, informatyka stosowana
 4. dr Joanna Maszybrocka, prof. UŚ – Dyrektor kierunku inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechatronika
 5. dr hab. inż. Michał Mierzwa, prof. UŚ – Dyrektor kierunku biofizyka, fizyka, fizyka medyczna, mikro i nanotechnologia
 6. dr Anna Szczerba-Zubek, prof. UŚ – Dyrektor kierunku matematyka
 7. Sara Pająk – przedstawicielka studentów

Członkowie z głosem doradczym

 1. dr Aleksander Lamża – Pełnomocnik ds. Studenckich
 2. dr Dariusz Sokołowski – Pełnomocnik ds. Studenckich
 3. dr Małgorzata Janik – Zastępca Dyrektora kierunku inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechatronika
 4. dr hab. inż. Andrzej Grzybowski, prof. UŚ – Zastępca Dyrektora kierunku informatyka, informatyka stosowana
 5. dr Szymon Puławski, prof. UŚ – Zastępca Dyrektora kierunku biofizyka, fizyka, fizyka medyczna, mikro i nanotechnologia
 6. dr hab. Aneta Słodek, prof. UŚ – Zastępca Dyrektora kierunku chemia i technologia chemiczna
 7. dr Agnieszka Kulawik – Pełnomocnik ds. jakości kształcenia i akredytacji
 8. dr inż. Roman Simiński – Pełnomocnik ds. kształcenia na odległość
 9. mgr inż. Katarzyna Szczerba – Kierownik dziekanatu WNŚiT

aktualizacja: kwiecień 2023

return to top