Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Składanie wniosków grantowych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki

Zgodnie z Zarządzeniem nr 147 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 października 2022 r., § 4, pkt. 5, wnioskodawcy zobowiązani są przekazać swoje wnioski do konsultacji pod względem m.in. budżetu i kwalifikowalności kosztów do Działu Projektów nie później niż na dwa tygodnie przed złożeniem wniosku do instytucji finansującej projekt.

W związku z powyższym przypominamy o potrzebie dodania Działu Projektów oraz Działu Nauki w systemie OSF jako redaktorów pomocniczych, zarejestrowanych w  systemie z loginem: dnb i maciej.bisaga.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wsparcie w tworzeniu Planów Zarządzania Danymi. Zapraszamy w tym celu do kontaktu z wydziałowymi Data Stewardami (us.edu.pl/data_stewardzi_na_us/) – specjalistami ds. danych otwartych, którzy stworzą z Państwem uszyty „na miarę” Plan Zarządzania Danymi (oceniany przez NCN). Należy zwrócić uwagę, że Plan Zarządzania Danymi jest elementem pracy merytorycznej, a jego konsultacja wymaga czasu. Dlatego też zachęcamy do jak najszybszego przystąpienia do tego procesu, by Data Steward mógł dokładnie zapoznać się z projektem i skonsultować go w sposób rzetelny.

Czym zajmuje się Data Steward?

  • Zarządzanie danymi badawczymi: Data Stewardzi odpowiadają za nadzorowanie procesu gromadzenia i utrzymania danych badawczych. Zapewniają, że dane są odpowiednio udokumentowane, zorganizowane i dostępne dla innych badaczy.
  • Pomoc w przygotowywaniu planu zarządzania danymi: Data Stewardzi odgrywają kluczową rolę w wspieraniu pracowników naukowych i administracyjnych w tworzeniu planu zarządzania danymi. Pomagają w identyfikacji potrzebnych zasobów, ustalaniu odpowiednich procedur gromadzenia i przechowywania danych, a także w określeniu strategii zabezpieczeń i zgodności z przepisami.
  • Ochrona danych i prywatności: Data Stewardzi stosują odpowiednie procedury, aby chronić poufność danych oraz zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO.
  • Wspieranie analizy danych: Data Stewardzi mogą pomóc w identyfikacji odpowiednich narzędzi i metod analizy danych oraz zapewnić wsparcie w interpretacji wyników.
  • Standaryzacja danych: Data Stewardzi dbają o utrzymanie spójności i standaryzacji danych, co ułatwia porównywanie i łączenie różnych źródeł informacji.
  • Udostępnianie danych: Data Stewardzi ułatwiają dostęp do danych, zarówno wewnętrznie w ramach uczelni, jak i zewnętrznie dla współpracowników i partnerów.
  • Edukacja i szkolenia: Data Stewardzi prowadzą szkolenia i warsztaty, aby zwiększać świadomość i kompetencje związane z zarządzaniem danymi wśród pracowników i studentów.

Dzięki zaangażowaniu Data Stewardów na Uniwersytecie Śląskim, nasza uczelnia staje się bardziej efektywna w zarządzaniu danymi, co przekłada się na lepsze rezultaty badań i doskonałe wsparcie dla procesów naukowych i administracyjnych.

Opiekunami danych w Uczelni są:

dr Maciej Bisaga – koordynator programu

mgr Bogumiła Gołek  – Data Steward Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych

mgr Marta Urbaniak  – Data Steward Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych

Pełny tekst na stronie: Data Stewardzi na UŚ | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl)

return to top