Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Zespół ds. projektów Wydziału

obszar działania

– wyszukiwanie informacji o międzynarodowych programach i grantach badawczych, programach strukturalnych oraz innych programach dedykowanych dla szkolnictwa wyższego,
– prowadzenie na wydziale akcji informacyjnych na temat możliwości aplikowania o środki finansowe,
– udzielanie indywidualnych porad/konsultacji w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów,
– wsparcie administracyjne realizowanych na wydziale projektów,
– monitorowanie ryzyka w realizacji projektów.
return to top