Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Badania naukowe

Celem działalności naukowej Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych jest tworzenie nowej wiedzy i technologii oraz adaptacja innowacji technologicznych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju i szeroko rozumianych potrzeb społecznych.

Aby promować postęp naukowy i poszerzać źródła innowacji technologicznych, Wydział wspiera badania podstawowe i rozwój dziedzin istotnych społecznie poprzez realizację badań naukowych w sześciu instytutach dyscyplinowych: Instytucie Chemii, Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Instytucie Informatyki, Instytucie Inżynierii Biomedycznej, Instytucie Inżynierii Materiałowej, Instytucie Matematyki. Wśród obszarów zainteresowań naukowych znajdują się te związane z informacją (informatyka, inteligencja obliczeniowa i sztuczna, komunikacja, mikroelektronika), zaawansowanymi technologiami (zaawansowane materiały funkcjonalne i systemy pomiarowe), ochroną zdrowia (diagnostyka, farmaceutyki, biomateriały i aparatura wspomagająca leczenie), ochroną środowiska (recykling, toksykologia) oraz podstawowymi aspektami danej dyscypliny naukowej (tworzenie nowej wiedzy poprzez odkrywanie nowych praw i zasad przyrodniczych).

Inicjatywy naukowe naukowców Wydziału obejmują realizację badań teoretycznych, eksperymentalnych i stosowanych w zespołowych, krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz współpracę z jednostkami naukowymi i akademickim oraz przemysłem.

Transfer wiedzy i innowacyjnych technologii Wydziału uwzględnia m.in. publikacje naukowe (kilkaset rocznie), realizację projektów badawczych (rocznie pozyskiwanych kilkadziesiąt grantów) oraz tworzenie przedmiotów własności przemysłowej (liczne patenty na wynalazki).

return to top