Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Biuro ds. infrastruktury
badawczo-dydaktycznej

dr Katarzyna Malarz
Specjalista kierujący  zespołem
Chorzów, ul. 75. Pułku Piechoty 1A pok. H/0/13
tel. 32 349 76 69, katarzyna.malarz@us.edu.pl

 

img

Szczegółowe zakresy obowiązków
pracowników Biura
są dostępne u Koordynatorów.

Sosnowiec

napisz: Sławomir Kaptacz
zadzwoń: 32 269 18 23
odwiedź: Sosnowiec, ul. Żytnia 10 pok. 404

Katowice

napisz: Sławomir Maślanka
zadzwoń: 32 359 15 40
odwiedź: Katowice, ul. Szkolna 9 pok. 2

Chorzów

napisz: Mirosław Grzegrzółka
zadzwoń: 32 349 75 05
odwiedź: Chorzów, ul. 75. Pułku Piechoty 1A pok. F/-1/032

obszar działania

– utrzymanie i zapewnienie funkcjonalności działania aparatury i infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz koordynacja obsługi,

udostępnianie aparatury podmiotom zewnętrznym,

– sprawozdawczość w systemie POL-on w zakresie związanym z infrastrukturą badawczo-dydaktyczną,

– przygotowywanie wniosków kasacyjnych wraz z niezbędnymi opiniami technicznymi oraz wniosków o zmianę miejsca użytkowania infrastruktury,

udział w sporządzaniu wniosków o finansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej,

– przygotowywanie projektów planów rozwoju rozwoju i zapotrzebowania na infrastrukturę badawczo-dydaktyczną,

organizacja szkoleń.

return to top