Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laboratoria

Wsparcie procesu kształcenia i badań naukowych i na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych zapewnia rozwijająca się i stale unowocześniana infrastruktura badawcza. Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami badawczymi, w których prowadzone są badania podstawowe, stosowane, przemysłowe i prace rozwojowe w szerokim spektrum tematycznym. Specjalistyczna aparatura jest również wykorzystywana w ramach współpracy naukowej i eksperckiej z instytucjami sektora nauki oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Katalog specjalistycznych laboratoriów wraz z szczegółowym opisem aparatury , prowadzonych badań i danymi kontaktowymi do opiekuna laboratorium można znaleźć na stronach Instytutu Chemii, Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego, Instytutu Inżynierii Biomedycznej oraz Instytutu Inżynierii Materiałowej.

Działające w ramach Instytutu Inżynierii Materiałowej Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej oraz Laboratorium Badań Korozyjnych wchodzą w skład Akredytowanego Zespołu Laboratoriów Badawczych.

return to top