Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kartka z kalendarza: 3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

03.12.2020 - 11:07 aktualizacja 03.12.2020 - 13:12
Redakcja: jp

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jego celem jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych: przede wszystkim barier, z którymi mają do czynienia każdego dnia.

Problemy osób niepełnosprawnych wydają się dość odległe do momentu, aż nagle zaczynają dotyczyć ogółu, np. prowadzenie wózka po bardzo stromych chodnikach i krawężnikach, schodach bez podjazdów lub niewielka przestrzeń pozwalająca na manewrowanie. Problemem również  może okazać się przetransportowanie większej ilości przedmiotów pomiędzy piętrami, gdzie nie ma windy. Potrzeby niewielu stają się potrzebami wszystkich.

Według ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami istnieją 3 podstawowe aspekty dotyczące dostępności. Chodzi o dostępność:

 • cyfrową (dotyczącą dokumentów przygotowywanych przez podmioty publiczne – skierowana przede wszystkim do osób niewidomych oraz mających problemy z precyzyjnym korzystaniem z myszki, a także osób chorych na epilepsję),
 • architektoniczną (dotycząca osób posiadających problemy z poruszaniem się oraz niewidomych),
 • informacyjno-komunikacyjną (skierowaną do osób głuchych i słabo słyszących oraz osób niewidomych, osób z niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami poznawczymi.

Na Uniwersytecie Śląskim istnieje wiele form wsparcia, dostosowujących do specjalnych potrzeb:

 • Indywidualne Dostosowanie Studiów (IDS),
 • wsparcie specjalistyczne (w tym pomoc psychologiczna i psychiatryczna),
 • dostosowanie budynków i parkingów,
 • asystent studenta z niepełnosprawnościami,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • specjalistyczny sprzęt,
 • biblioteka cyfrowa,
 • transport na uczelnię,
 • wyjazdy w ramach programu ERASMUS+.

Na każdym uniwersyteckim wydziale został powołany Koordynator ds. dostępności, z którym można się skontaktować się w razie potrzeby wsparcia przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Koordynatorem merytorycznym ds. dostępności jest dr Małgorzata Gajos-Grzetić. Ze względu na fakt, że Instytuty naszego Wydziału umiejscowione są w 3 miastach, dlatego w każdym z nich znajduje się Koordynator administracyjny:

Koordynator merytoryczny i koordynatorzy administracyjni pośredniczą w kontakcie między studentami i pracownikami Wydziału a pracownikami Centrum Obsługi Studentów, którzy są odpowiedzialni za organizację wsparcia studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami.

W razie potrzeby kontaktu z naszymi koordynatorami, zapraszamy na stronę:
https://us.edu.pl/student/nowy-student/nowy-student-pierwsze-kroki/dziekanaty/dziekanat-wydzialu-nauk-scislych-i-technicznych/

Więcej o oferowanych formach wsparcia na stronie:
https://us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/dostosowanie-do-specjalnych-potrzeb/

Cykl artykułów pn. „Kartka z kalendarza” regularnie publikujemy na naszym wydziałowym fanpage’u. Serdecznie zachęcamy do polubienia i obserwowania.

return to top