Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nominacja profesorska dla prof. dr hab. Urszuli Boryczki

11.02.2021 - 14:45 aktualizacja 12.02.2021 - 09:25
Redakcja: jp

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Urszula Boryczka, prof. UŚ otrzymała tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i technicznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 r. Prof. Urszula Boryczka jest pracownikiem Instytutu Informatyki WNSiT Uniwersytetu Śląskiego od 1985 r.

Zasadniczym obszarem jej badań są systemy inteligentne, naśladujące naturę. Wśród nich szczególnie wiele prac dotyczy systemów mrowiskowych stosowanych w optymalizacji kombinatorycznej. Za swój indywidualny wkład w te badania uważa rozwijanie idei systemów kastowych, bazujących na ACO ukierunkowanych na zadania wielokryterialne, różne metody uczenia się połączone hybrydowo, (w tym wygaszanie feromonowe czerpiące swe idee z symulowanego wyżarzania i ewolucji różnicowej) oraz analiza nowego modelu zachowań algorytmów stadnych w optymalizacji ciągłej (np. PSO – Optymalizacja stadna cząsteczek).

Budując mechanizmy kooperacji, stanowiące istotny kierunek jej badań, poznała dobrze inne algorytmy populacyjne, od strategii ewolucyjnych, alg. ewolucyjnych, ewolucji różnicowej po symulowane wyżarzanie i systemy memetyczne. Podczas swych badań, akcentuje inspiracje biologiczne, z natury (fizyczne) aż po socjologiczne (ludzkie, stadne): PSO – optymalizację stadną cząsteczek i systemy rojowe (naśladujące mowę tańca pszczoły miodnej). Ma to służyć analizie metod komunikacji niebezpośredniej i metod uczenia się w tych systemach, co za tym idzie tworzeniu fundamentów inteligencji stadnej, rozproszonej czy zbiorowej.

Kolejnym obszarem badań jest analiza danych, (eksploracja danych): grupowanie, budowanie reguł decyzyjnych, drzew decyzyjnych z wykorzystaniem algorytmów naśladujących mrówcze kolonie i ich fenomenalne zachowania tzw. organizacja cmentarna, sortowanie potomstwa. Tu również podstawowym kluczem do rozwiązania ww. problemów jest budowanie właściwej formy komunikacji poprzez ślad feromonowy, co doprowadzi do analizy fundamentów inteligencji zbiorowej (stadnej) w innym obszarze zastosowań.

Jest autorką i współautorką często cytowanych artykułów o zasięgu międzynarodowym oraz recenzentką w takich czasopismach jak: Applied Soft Computing, Information Sciences, Knowledge Based Systems, Expert Systems, Neural Networks i w wielu innych.

Prof. Urszula Boryczka była prodziekanem do spraw studenckich Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2006–2010. Jest członkiem Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. dr hab. Urszula Boryczka była opiekunem Koła Naukowego Informatyków przez  ponad 20 lat oraz brała czynny udział w opracowaniu programu kształcenia na specjalności Programista Gier Komputerowych na I i II stopniu nauczania, na kierunku Informatyka.

prof. dr hab. Urszula Boryczka | fot. archiwum prywatne
prof. dr hab. Urszula Boryczka | fot. archiwum prywatne
return to top