Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nominacja profesorska dla prof. dra hab. Kamila Kamińskiego

18.03.2021 - 11:26 aktualizacja 18.03.2021 - 12:32
Redakcja: jp
Tagi: profesura

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Kamil Kamiński otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne i nauki fizyczne nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 26 lutego 2021 r.

Prof. dr hab. Kamil Kamiński od początku swojej kariery naukowej związany jest z Uniwersytetem Śląskim. Absolwent Instytutu Chemii UŚ (magister 2004 r.), kontynuował karierę naukową w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, gdzie zrobił doktorat w 2008 r pod kierunkiem profesora Jerzego Zioło. W latach 2008-2012 pracował jako post doc w projekcie TEAM finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), a kierowanym przez profesora Mariana Palucha. Po skończonym projekcie wyjechał do Lipska do Niemiec jako wizytujący profesor do grupy prowadzonej przez Profesora Friedricha Kremera. Po przyjeździe do Polski w 2015 roku zrobił habilitację z fizyki za cykl publikacji związanych z dynamiką molekularną sacharydów w różnych warunkach termodynamicznych. Od tego czasu kieruje pracami własnej grupy badawczej, która zajmuje się interdyscyplinarnymi zagadnieniami obejmującymi zakresem nauki chemiczne, fizyczne, materiałowe i farmaceutyczne.

Do głównych nurtów zainteresowań Profesora należy zaliczyć problemy naukowe związane z

  • izomeryzacją w czystych przechłodzonych sacharydach,
  • kontrolowaną i niekontrolowaną polimeryzację rodnikową, z otwarciem pierścienia w warunkach wysokiego ciśnienia i w nanoreaktorach,
  • zachowaniem materiałów klasyfikowanych jako miękka materia to jest polimerów, ciekłych kryształów, cieczy formujących fazę szklistą w zmiennych warunkach termodynamicznych jak również w mezoporach.

Wraz ze współpracownikami prowadzi pionierskie eksperymenty wysokociśnieniowe dla układów ograniczonych przestrzennie. Jest laureatem stypendium START ufundowanego przez FNP dla młodych naukowców (lata 2008-2009), jak również stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2014- 2017 r. Ponadto był lub jest kierownikiem 5 grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jest współautorem ponad 160 artykułów naukowych opublikowanych w zagranicznych prestiżowych czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej. Warto również nadmienić, iż jest współautorem kilku rozwiązań objętych ochroną patentową. Jedno z nich, dotyczące wysokociśnieniowej syntezy poli(1-winylo-2-pirolidonu) – PVP, zostało nagrodzone złotymi medalami na międzynarodowych wystawach: w dniach 19-21.10.2020 podczas 14 edycji Międzynarodowej Wystawy Wynalazków “IWIS 2020” i w dniach 2-4.12.2020 podczas International Invention and Design Competition – 2020 IIDC Hong Kong (online).

Jest pasjonatem muzyki – ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach na kierunku edukacja artystyczna, specjalność prowadzenie zespołów chóralno-instrumentalnych.

Na koniec warto zaznaczyć, że w rozmowach zawsze podkreśla, że źródłem Jego sukcesu w nauce jest nieocenione wsparcie grupy badawczej, jak również ukochanej Żony i rodziny.

prof. dr hab. Kamil Kamiński | fot. archiwum prywatne
prof. dr hab. Kamil Kamiński | fot. archiwum prywatne
return to top