Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

InterNanoPoland 2023

13.10.2023 - 13:32 aktualizacja 13.10.2023 - 13:32
Redakcja: slawomirkaptacz

|tekst: dr hab. Anna Bajorek, prof. UŚ|
|zdjęcia: mgr niż Adam Czempik|

 

W dniach 11-12 października 2023 r. w katowickim Novotelu odbyła się międzynarodowa konferencja InterNanoPoland współorganizowana przez Uniwersytet Śląski. Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 2016 roku i jest dedykowane naukowcom, przedsiębiorcom oraz studentom związanym z sektorem zaawansowanych technologii, w tym nanotechnologii. Konferencja stanowi forum dialogu i wymiany informacji miedzy światem nauki a biznesu. Idea konferencji InterNanoPoland zrodziła się m.in. jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie nanotechnologią promowane przez fundację Nanonet, której jedną z inicjatorek 15 lat temu była prof. dr hab. Alicja Ratuszna. Warto dodać, że w działalność fundacji na czele której stoi dr Adam Szatkowski od początku jej istnienia angażowali się studenci i absolwenci polsko-francuskiej specjalności studiów II stopnia Nanofizyka i materiały mezoskopowe, którzy aktualnie pracują m.in. w innowacyjnych laboratoriach badawczych nie tylko w Polsce ale również w innych krajach. Specjalność została uruchomiona w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego w roku akademickim 2007/2008 i jest zatem prawie rówieśniczką fundacji Nanonet.

Rozwój śląskiej nanotechnologii i wzrost jej wpływu na społeczeństwo i życie codziennie poprzez dydaktykę, badania naukowe i współpracę instytucji naukowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym został również dostrzeżony przez władze województwa śląskiego, które 10 lat temu wsparły ideę utworzenia Śląskiego Klastra Nano. Jak deklarują jego inicjatorzy, wśród których znajduje się Uniwersytet Śląski,  „Misją Klastra jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego i innowacyjnego Śląska”. Klaster gromadzi zatem firmy z obszaru nanotechnologii oraz ośrodki naukowe prowadzące szeroko rozumiane badania w zakresie skali nano.

W tym roku, podczas 7 edycji konferencji InterNanoPoland Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych był reprezentowany m.in. przez przedstawicieli Instytutu Fizyki, pracowników, doktorantów oraz studentów trzeciego roku kierunku Mikro i nanotechnologia, którzy mieli okazję poznać najnowsze doniesienia naukowe dotyczące wykorzystania nanotechnologii m.in. w transformacji energetycznej, elektronice czy medycynie. Studenci mogli posłuchać m.in. wykładów dotyczących nanomateriałów węglowych, czy wykorzystania mikroskopii i promieniowania synchrotronowego w analizie właściwości nanomateriałów oraz zapoznać się z działalnością firm nanotechnologicznych, które w przyszłości mogą stać się ich pracodawcami.

Opinie uczestników konferencji:

mgr inż. Adam Czempik – doktorant I roku w Szkole Doktorskiej UŚ

Dwa razy miałem okazję uczestniczyć w konferencji InterNanoPoland: rok temu jako student nanofizyki, teraz zaś jako doktorant naszego Uniwersytetu. Podobnie jak w poprzednim roku oglądałem prezentacje przedstawicieli uniwersytetów, firm oferujących produkty i usługi związane z nanotechnologią, a tym razem również wystąpienia młodych przedsiębiorców, ubiegających się o dofinansowanie swoich startup’ów w ramach konkursu „3W nano Startup challenge”. Dla mnie, jako osoby zajmującej się nanomateriałami w ramach projektu badawczego, jest to istotne, ponieważ daje mi większe rozeznanie w nowościach technicznych oraz zapotrzebowaniu społeczeństwa na nanotechnologię. Kolejnym cennym doświadczeniem było zaprezentowanie mojego plakatu pokazującego wyniki badań nad nanocząsteczkami CoFe2O4 w otoczkach krzemionkowych, między innymi pod kątem wykorzystania ich w medycynie. Badania te miałem możliwość prowadzić na Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie w Le Mans pod opieką dr hab. Anny Bajorek, prof. UŚ oraz profesora Niriny Randrianantoandro. Do wymienionych powyżej doświadczeń dodam jeszcze ciekawe rozmowy z uczestnikami konferencji. Uważam, że zdecydowanie warto było wziąć w niej udział.

Magdalena Dulas – studentka Mikro i nanotechnologia, I stopień 3 rok

– W dniach 11-12 października 2023r. miałam okazję brać udział w konferencji InterNanoPoland, która miała miejsce w hotelu Novotel w Katowicach. Była to moja pierwsza taka konferencja związana z zagadnieniami z nanotechnologii. Podczas tego wydarzenia zaprezentowały się firmy nie tylko z Polski, lecz z różnych zakątków świata. Poruszane były między innymi zagadnienia takie jak: nanotechnologia a transformacja energetyczna, nanoelektronika organiczna, węglowa i hybrydowa oraz zamiana odpadów w złoto. Prezentujący posługiwali się już bardziej zaawansowanym językiem – językiem biznesowym z dziedziny nanotechnologii oraz mocno skupiali się na prezentowanym przez nich temacie, tak aby szeroko go omówić. Podczas przerw pomiędzy poszczególnymi panelami fajną opcją było podejście do stanowisk poszczególnych instytutów oraz firm. Podsumowując, udział w konferencji pozwolił mi zobaczyć rozwijające się dziedziny z nanotechnologii na świecie.

Joanna Palińska – studentka Mikro i nanotechnologia, I stopień 3 rok

W dniach 11 oraz 12 października 2023 roku miałam przyjemność uczestniczyć w konferencji InterNanoPoland 2023. Była to siódma edycja tej konferencji, a zarazem mój pierwszy raz, jeśli chodzi o tego typu wydarzenie. Podczas konferencji miałam możliwość wysłuchania wielu ciekawych wykładów z zakresu nanotechnologii oraz nauk pokrewnych. Szczególną uwagę zwróciłam na wykład Dr Hai M. Duong pt. Turning waste to gold, który opowiadał między innymi o świetnych zastosowaniach przerobionego na areożel plastiku. Dodatkowo, podczas innych wykładów miałam przyjemność zobaczyć ciekawe obrazy nanomateriałów z mikroskopów skaningowych oraz transmisyjnych. Podsumowując, bardzo się cieszę ze mogłam uczestniczyć w tak prestiżowym i interesującym wydarzeniu.

return to top