Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt kierowany przez Prof. Janusza Gluzę z dofinansowaniem w konkursie MAESTRO 15

23.02.2024 - 15:04 aktualizacja 29.02.2024 - 11:50
Redakcja: jp
Tagi: cząstka, MAESTRO, neutrino, particle

Projekt kierowany przez Profesora Janusza Gluzę z Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego został dofinansowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki – MAESTRO 15

O projekcie

Projekt pod tytułem: Precyzyjne badania dla fizyki zderzaczy cząstek uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 456 869,00 zł.
Badania ukierunkowane są głównie na obliczenia oraz symulacje przy pomocy generatorów Monte Carlo efektów perturbacyjnych wyższych rzędów w ramach Modelu Standardowego fizyki cząstek w obecnych oraz przyszłych akceleratorach wysokich energii. Obliczenia te pozwolą na weryfikację subtelnych efektów przewidywanych w ramach rozszerzonych modeli teoretycznych, które probują odpowiedzieć na wciąż niewyjaśnione aspekty fizyki cząstek związanych z oddziaływaniami cząstek Higgsa i ich wpływem na ewolucję Wszechświata z asymetrią materia-antymateria i efektami naruszenia symetrii CP, czy też generację mas i oscylacji neutrin. Badania będą prowadzone we współpracy z naukowcami z Niemiec, Węgier, Szwajcarii, Ukrainy, UK i USA.

O projekcie można przeczytać na stronach Narodowego Centrum Nauki: Precyzyjne badania dla fizyki zderzaczy cząstek(ncn.gov.pl)


Prof. dr hab. Janusz Gluza | Fot. archiwum UŚ

O Prof. Januszu Gluzie

Prof. dr hab. Janusz Gluza zajmuje się fizyką neutrin, modelami niestandardowymi oddziaływań elementarnych, fizyką niskich i wysokich energii, precyzyjnymi obliczeniami perturbacyjnymi w ramach Modelu Standardowego.

O konkursie MAESTRO 15

Konkurs MAESTRO to najbardziej prestiżowy spośród krajowych konkursów Narodowego Centrum Nauki. Wspiera realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
Budżet konkursu wynosił 20 mln zł.

Gratulujemy!

Źródło: Konkursy MAESTRO 15 i SONATA BIS 13 rozstrzygnięte (ncn.gov.pl)

return to top