Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr hab. Yaroslav Grosu uhonorowany tytułem Honorary Professor of Surface Science and Energy Materials Engineering Uniwersytetu w Birmingham

28.03.2024 - 08:40 aktualizacja 04.04.2024 - 09:23
Redakcja: jp

Z ogromną dumą informujemy, że dr hab. Yaroslav Grosu z Instytutu Chemii został uhonorowany tytułem Honorary Professor of Surface Science and Energy Materials Engineering Uniwersytetu w Birmingham w Wielkiej Brytanii za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, stanowiące wybitny wkład w stan wiedzy i postęp naukowy.

dr hab. Yaroslav Grosu | Fot. archiwum prywatne

Yaroslav Grosu doktoryzował się w roku 2015 na Uniwersytecie Blaise Pascal (Francja) oraz Narodowym Uniwersytecie Technicznym (Ukraina) w trybie wspólnego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (umowa cotutelle). Po uzyskaniu doktoratu zdobywał doświadczenie badawcze w różnych laboratoriach, w tym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Uniwersytecie w Birmingham i Międzynarodowym Iberyjskim Laboratorium Nanotechnologii. Jego zainteresowania naukowe obejmują szerokopojętą fizykochemię oddziaływań międzyfazowych ciało stałe-ciecz, hierarchiczne materiały porowate, nanopłyny oraz korozję. Prowadzone przez niego projekty naukowe posiadają charakter interdyscyplinarny i są w głównej mierze ukierunkowane na termomechaniczne magazynowanie energii oraz konwersję energii.

Portfolio badawcze doktora Grosu obejmuje projekty FET-Proactive Electro-Intrusion i ERC PoC NODRY z programu Horyzont 2020, projekt Nano2 Fluid SONATA NCN oraz kilka projektów przemysłowych. Jest stypendystą Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Jest autorem około 100 recenzowanych artykułów naukowych.

Badania Yaroslava Grosu zaowocowały odkryciem naukowym polegającym na wykazaniu istnienia niespotykanej dotąd wartości ujemnej ściśliwości hydrofobowych układów elastokapilarnych [1-3] oraz zademonstrowaniu po raz pierwszy w literarurze efektu tryboelektryzacji w procesie intruzji-ekstruzji [4,5]. Ponadto prowadzone przez Grosu badania nad korozją wysokotemperaturowych soli stopionych doprowadziły do wybitnego wkładu w postęp naukowy w postaci zaprezentowania metody grafityzacji jako nowej metody antykorozyjnej zastosowanej w elektrowniach słonecznych i farmach fotowoltaicznych CSP [6,7].

  1. Tortora, M., Zajdel, P., Lowe, A.R., Chorążewski, M., Leão, J.B., Jensen, G.V., Bleuel, M., Giacomello, A., Casciola, C.M., Meloni, S. and Grosu, Y., 2021. Giant negative compressibility by liquid intrusion into superhydrophobic flexible nanoporous frameworks. Nano letters21(7), pp.2848-2853.
  2. Zajdel, P., Chorążewski, M., Leão, J.B., Jensen, G.V., Bleuel, M., Zhang, H.F., Feng, T., Luo, D., Li, M., Lowe, A.R. and Geppert-Rybczynska, M., Li, D., Grosu, Y. 2021. Inflation negative compressibility during intrusion–extrusion of a non-wetting liquid into a flexible nanoporous framework. The Journal of Physical Chemistry Letters12(20), pp.4951-4957.
  3. Johnson, L.J., Mirani, D., Le Donne, A., Bartolomé, L., Amayuelas, E., López, G.A., Grancini, G., Carter, M., Yakovenko, A.A., Trump, B.A., Meloni, S., Zajdel, P., Grosu, Y, 2023. Effect of Crystallite Size on the Flexibility and Negative Compressibility of Hydrophobic Metal–Organic Frameworks. Nano Letters23(23), pp.10682-10686.
  4. Grosu, Y., Mierzwa, M., Eroshenko, V.A., Pawlus, S., Chorążewski, M., Nedelec, J.M. and Grolier, J.P.E., 2017. Mechanical, thermal, and electrical energy storage in a single working body: electrification and thermal effects upon pressure-induced water intrusion–extrusion in nanoporous solids. ACS applied materials & interfaces9(8), pp.7044-7049.
  5. Lowe, A., Tsyrin, N., Chorążewski, M., Zajdel, P., Mierzwa, M., Leão, J.B., Bleuel, M., Feng, T., Luo, D., Li, M. and Li, D., Stoudenets V., Pawlus S., Faik A., Grosu Y., 2019. Effect of flexibility and nanotriboelectrification on the dynamic reversibility of water intrusion into nanopores: Pressure-transmitting fluid with frequency-dependent dissipation capability. ACS applied materials & interfaces11(43), pp.40842-40849.
  6. Grosu, Y., Nithiyanantham, U., Zaki, A. and Faik, A., 2018. A simple method for the inhibition of the corrosion of carbon steel by molten nitrate salt for thermal storage in concentrating solar power applications. npj Materials Degradation2(1), p.34.
  7. Grosu, Y., Anagnostopoulos, A., Navarro, M.E., Ding, Y. and Faik, A., 2020. Inhibiting hot corrosion of molten Li2CO3-Na2CO3-K2CO3 salt through graphitization of construction materials for concentrated solar power. Solar Energy Materials and Solar Cells215, p.110650.

return to top