Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nagroda Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego dla dr inż. Patrycji Osak

24.04.2024 - 22:32 aktualizacja 24.04.2024 - 22:32
Redakcja: slawomirkaptacz

Dr inż. Patrycja Osak, pracownik Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Nauk Ścislych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zdobyła nagrodę główną w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę dyplomową w kategorii prac doktorskich organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne. Kapituła przyznająca nagrody brała pod uwagę m.in. oryginalność pracy, innowacyjność otrzymanych wyników oraz przydatność w praktyce i możliwość wdrożenia. Uroczystość wręczenia nagrody za rozprawę doktorską pt. „Hybrydowe powłoki polimerowo-fosforanowe na implantach tytanowych do zastosowań w stomatologii” odbyła się podczas XVII Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego PSK Praktikor Stal-Beton 2024 w Rucianem-Nida. Promotorem pracy doktorskiej była dr hab. Bożena Łosiewicz, prof. UŚ, a promotorem pomocniczym dr Joanna Maszybrocka, prof. UŚ.

Rozprawa doktorska dotyczyła wytwarzania implantów dentystycznych, których powierzchnia jest modyfikowana poprzez nakładanie hybrydowych powłok składających się z podpowłok amorficznego fosforanu wapnia (Patent nr 233342, Patent nr 233784) oraz submikrowłóknistych powłok polimerowych stanowiących inteligentny nośnik leków (Zgłoszenie patentowe nr P. 4393307). Podjęta w pracy tematyka dotyczyła niezwykle ważnego kierunku dotyczącego prac aplikacyjnych i rozwoju technologii z wykorzystaniem nowych materiałów dla celów medycznych. W pracy szczególny nacisk położono na wykorzystanie rozwiązań praktycznych i ekonomicznych wpisujących się w idee tzw. zielonej chemii. Wyniki przedstawione w pracy doktorskiej przedstawiają skuteczność opracowanych rozwiązań, w szczególności poprawę odporności korozyjnej w pomiarach elektrochemicznych oraz skuteczność szybszego procesu osteointegracji i miejscowego transportu leku.

Badania dr inż. Patrycji Osak wnoszą istotny wkład w rozwój współczesnej inżynierii materiałowej.

|tekst: dr hab. Bożena Łosiewicz, prof. UŚ|
|zdjęcia: dr inż. Patrycja Osak|

return to top