Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informatyka kwantowa i chemia na rzecz zielonej przyszłości | Rekrutacja do zadania 3

09.05.2024 - 09:43 aktualizacja 09.05.2024 - 14:46
Redakcja: jp

W dniu 10 maja 2024 r. rozpoczyna się 1 edycja rekrutacji Kandydatów i Kandydatek do udziału w projekcie „Informatyka kwantowa i chemia na rzecz zielonej przyszłości – Uniwersytet Śląski w Katowicach wspiera studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych” w ramach zadania 3 tj. Warsztaty chemiczne dla entuzjastów – wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych w przygotowaniu do egzaminów maturalnych i konkursów przedmiotowych. Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie do form wsparcia realizowanych w ramach zadania 3 opisanego poniżej.

Uczestnikami i uczestniczkami Projektu mogą być uczniowie i uczennice w wieku 15-20 lat, uczące się na obszarze jednego z 7 podregionów województwa śląskiego określonych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 tj.: bielskiego, bytomskiego, gliwickiego, katowickiego, rybnickiego, sosnowieckiego, tyskiego.

Uczestnik/uczestniczka zrekrutowany do udziału w projekcie może wziąć udział we wsparciu wyłącznie w ramach jednego zadania, a dodatkowo w ramach zadania 3 – w jednej formie wsparcia.

TERMINY REKRUTACJI: 10.05.2024 – 24.05.2024

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem (decyduje data wpływu dokumentów na Uczelnię) w Biurze Projektu:

 • adres: ul. Bankowa 14, Katowice, pokój 323
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.
 • jeżeli nie ma możliwości dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych w podanych dniach/godzinach proszę o bezpośredni kontakt mejlowy z Koordynatorem Projektu w celu ustalenia innej możliwości.

Kontakt do zespołu odpowiedzialnego za proces rekrutacji:
Koordynator Projektu: dr Katarzyna Kowalska-Szojda, prof. UŚ
E-mail: katarzyna.kowalska-szojda@us.edu.pl, tel.: 32 359 1460
Asystentka ds. administracyjnych: mgr Ewelina Ślusarek
E-mail: ewelina.slusarek@us.edu.pl, tel.: 32 359 2452

W razie zgłoszonego zapotrzebowania zorganizowane zostanie spotkanie lub sesja online.

Zapraszamy.

Rekrutacja do zadania 3: Warsztaty chemiczne

I. Warsztaty chemiczne: Przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przekazać do Biura Projektu następujące dokumenty (wydruk czarno-biały):

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (jako formę wsparcia zgodnie z ogłoszeniem rekrutacyjnym należy wpisać: zadanie 3: Warsztaty chemiczne: Przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii).
  Uwaga: W Formularzu zgłoszeniowym do projektu dane zamieszczone w części II. Informacje o Kandydacie/Kandydatce (część II) muszą być potwierdzone przez szkołę do której uczęszcza kandydat/kandydatka. Wymagany jest podpis wychowawcy lub innego pracownika szkoły oraz pieczątka szkoły.
 2. Osoby małoletnie przystępujące do rekrutacji zobowiązane są dodatkowo do złożenia Zgody rodzica/ prawnego opiekuna na udział w Projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 5b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Limit miejsc: 12 osób (3 grupy x 4 osoby)

Zajęcia będą realizowane w grupach czteroosobowych. Podział na grupy nastąpi po zakończeniu procesu rekrutacji. Zajęcia rozpoczną się po ustaleniu z prowadzącymi dogodnych terminów. Nie wykluczamy realizacji części zajęć w wakacje 2024 r.

Po zakwalifikowaniu się do Projektu (po otrzymaniu informacji przesłanej na adres e-meilowy podany w Danych Kontaktowych Formularza Zgłoszeniowego do Projektu), każdy Kandydat/Kandydatka zobowiązany jest/zobowiązana jest do:

 1. zapoznania się z: Formularzami klauzul informacyjnych RODO, które stanowią załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 2. do wypełnienia i złożenia: Formularza danych osobowych do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 3. do wypełnienia i złożenia: Deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 6b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

II. Warsztaty chemiczne: Wsparcie uczestników konkursów przedmiotowych z zakresu chemii i nauk pokrewnych (biologii)

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przekazać do Biura Projektu następujące dokumenty (wydruk czarno-biały):

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (jako formę wsparcia zgodnie z ogłoszeniem rekrutacyjnym należy wpisać: zadanie 3: Warsztaty chemiczne: Wsparcie uczestników konkursów przedmiotowych z zakresu: proszę wpisać odpowiednio chemii lub biologii)
  Uwaga: W Formularzu zgłoszeniowym do projektu dane zamieszczone w częściII. Informacje o Kandydacie/Kandydatce (część II) muszą być potwierdzone przez szkołę do której uczęszcza kandydat/kandydatka. Wymagany jest podpis wychowawcy lub innego pracownika szkoły oraz pieczątka szkoły.
 2. Osoby małoletnie przystępujące do rekrutacji zobowiązane są dodatkowo do złożenia Zgody rodzica/ prawnego opiekuna na udział w Projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 5b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Limit miejsc: 6 osób

Zajęcia będą realizowane w formie tutoringu, rozpoczną się po ustaleniu z prowadzącymi dogodnych terminów. Nie wykluczamy realizacji części zajęć w wakacje 2024 r.

Po zakwalifikowaniu się do Projektu (po otrzymaniu informacji przesłanej na adres e-meilowy podany w Danych Kontaktowych Formularza Zgłoszeniowego do Projektu), każdy Kandydat/Kandydatka zobowiązany jest/zobowiązana jest do:

 1. zapoznania się z: Formularzami klauzul informacyjnych RODO, które stanowią załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 2. do wypełnienia i złożenia: Formularza danych osobowych do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 3. do wypełnienia i złożenia: Deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 6b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Kontakt do zespołu odpowiedzialnego za proces rekrutacji

Koordynator Projektu: dr Katarzyna Kowalska-Szojda, prof. UŚ
E-mail: katarzyna.kowalska-szojda@us.edu.pl
tel.: 32 359 1460

Asystentka ds. administracyjnych: mgr Ewelina Ślusarek
E-mail: ewelina.slusarek@us.edu.pl
tel.: 32 359 2452

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

return to top