Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja „Materials Science Ma(s)ters” | Podsumowanie i rezultaty projektu

24.05.2024 - 10:28 aktualizacja 29.05.2024 - 15:43
Redakcja: jp

W dniu 14 maja 2024 roku na Afyon Kocatepe University w Turcji odbyła się konferencja „Materials Science Ma(s)ters” podsumowująca przebieg i rezultaty międzynarodowego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego przez konsorcjum czterech uczelni: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Polska), Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja), Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki (Ukraina) i Uniwersytetu Afyon Kocatepe (Turcja). Głównym celem projektu było opracowanie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu studiów magisterskich dedykowanego dla przyszłych inżynierów z zakresu inżynierii materiałowej.

Podczas konferencji dr Joanna Maszybrocka, prof. UŚ przybliżyła uczestnikom wizję i założenia projektu, podkreślając potrzebę kształcenia specjalistów przygotowanych na nowe wyzwania XXI wieku. Prof. Şükrü Talaş z Afyon Kocatepe University omówił pierwszy etap prac, w którym przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje z pracodawcami, absolwentami i środowiskiem akademickim, aby zdefiniować kompetencje i umiejętności niezbędne dla współczesnych inżynierów materiałowych.

Zwieńczeniem projektu było opracowanie nowatorskiego programu studiów magisterskich. Jego szczegółowe założenia, w tym plan kształcenia, przykładowe sylabusy, kursy blended-learningowe oraz inne materiały dydaktyczne, zaprezentowała dr hab. Małgorzata Karolus, prof. UŚ. Nowy program o interdyscyplinarnym charakterze został dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy i uwzględnia najnowsze trendy w dziedzinie nauki o materiałach.

Prof. Juraj Belan oraz Dr Viera Zatkalíková z Uniwersytetu w Żylinie zaprezentowali przygotowaną przez zespół projektowy serię szkoleń i zrealizowane wizyty studyjne dla wykładowców akademickich, mające na celu pomoc w skutecznym wdrażaniu nowego programu. Prof. Lidiya Boichyshyn oraz Dr Iryna Marchuk z Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki omówiły wyzwania z jakimi borykał się zespół projektowy w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz strategię radzenia sobie z nimi.

Wszyscy prelegenci niejednokrotnie podkreślali ogromną rolę międzynarodowej współpracy w powodzeniu całego przedsięwzięcia. Ścisła kooperacja i wymiana doświadczeń pomiędzy uniwersytetami pozwoliły na osiągnięcie ambitnych celów projektu. W trakcie konferencji uhonorowano statuetką oraz dyplomem twórcę logotypu Projektu Mehmeta Akif Agdasa w uznaniu jego pracy. Logotyp stał się symbolem i znakiem rozpoznawczym projektu. W konferencji uczestniczyli również dr Magdalena Szklarska, dr hab. Tomasz Goryczka, prof. UŚ., dr hab. Justyna Maciąg, prof. UJ oraz mgr Patrycja Wajda-Mierzwa.

Konferencja „Materials Science Ma(s)ters” zwieńczyła dwuletnie wysiłki konsorcjum na rzecz unowocześnienia i dostosowania kształcenia inżynierów materiałowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Rezultaty projektu zostaną opublikowane już w październiku 2024 roku na stronie matsci.us.edu.pl

return to top