Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych laureatami konkursów OPUS 26 i SONATA 19

28.05.2024 - 15:27 aktualizacja 28.05.2024 - 15:34
Redakcja: jp

W maju 2024 roku wyłoniono projekty, które zakwalifikowały się do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursów OPUS 26 i SONATA 19. Wśród wyróżnionych znalazły się propozycje zgłoszone przez naukowców z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych.

OPUS 26

Konkurs ma najszerszą formułę ze wszystkich konkursów NCN. Jest otwarty dla badaczy na każdym etapie kariery, również dla tych, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Warunkiem wstępnym udziału w konkursie jest posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej, a w przypadku działalności naukowej w obszarze twórczości i sztuki alternatywnie przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego.

Laureat: prof.  dr hab. Marian Paluch (nauki fizyczne)

Kompozycja eutektyczna jako innowacyjne podejście do rozwiązania problemu ograniczonej stabilności fizycznej amorficznych farmaceutyków.
Dofinansowanie: 1 999 946,00Link:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2023-09-15-akizood8c/streszczenia/606624-pl.pdf

SONATA 19

Konkurs jest przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Laureat: dr Emre Arkan (nauki chemiczne)

Innowacyjne strategie efektywnego pozyskiwania energii elektrycznej i generowania ładunku na rzecz trwałych i elastycznych nanogeneratorów tryboelektrycznych – Nano-ładunek.
Dofinansowanie: 1 413 980,00
Link: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2023-09-15-akizood8c/streszczenia/607007-pl.pdf


Pełna lista laureatów i laureatek znajduje się na stronie NCN.
GRATULUJEMY

return to top