Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jesteśmy Akademią CISCO działającą w programie NetAcad pod nazwą:
Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Nasz identyfikator to: Cisco Academy, ID 3050243.

W naszej Akademii oferujemy następujące kursy:

 • CCNAv7: Bridging
 • CCNA Cybersecurity Operations
 • CCNA R&S: Connecting Networks
 • CCNA R&S: Introduction to Networks
 • CCNA R&S: Routing and Switching Essentials
 • CCNA R&S: Scaling Networks
 • CCNAv7: Enterprise Networking, Security, and Automation
 • CCNAv7: Introduction to Networks
 • CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials
 • Cybersecurity Essentials
 • Introduction to IoT
 • Partner: NDG Linux Essentials
 • Partner: NDG Linux Unhatched

W ramach Akademii oferujemy możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA).

O Akademii

dr inż. Jarosław Zyguła – koordynator Akademii

Dla studentów kierunku informatyka prowadzimy kursy:

W ramach modułu systemy operacyjne:

 • partnerski kurs podstaw systemu Linux – NDG Linux Essentials

W ramach modułu sieci komputerowe i teletransmisja danych:

 • pierwszy semestr kursu CCNAv7 (Cisco Certified Network Associate): Introduction to Networks.
  W ramach tego kursu studenci mają bezpłatny dostęp online do materiałów szkoleniowych prezentujących podstawy budowy sieci LAN i WAN. Kurs składa się z siedemnastu jednostek – modułów. Materiały dostępne są w kilku językach w tym od 2020 r. również w języku polskim. Oprócz prezentowanych treści multimedialnych, dostępne są dla studentów nieoceniane testy sprawdzające ich samokształcenie.

Po każdej serii 2-3 modułów studenci online zdają test składający się w ok 20 pytań i są automatycznie oceniani.

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w grupach 12 do 16 osób w laboratorium Netacad CISCO. Do dyspozycji studentów są dwie sale wyposażone każda w 3 routery C 2801 z kartami interfejsów szeregowych WAN i 3 switche zarządzalne Catalyst 2960. Stanowiska komputerowe są zależności od potrzeb hostami lub terminalami do konfigurowania sieci. Urządzenia pośredniczące i końcowe podłączone są do patch panelu za pomocą którego można budować dowolne topologie fizyczne sieci lokalnych i łączyć je ze sobą przy użyciu interfejsów WAN. Sprzęt z obu sal umożliwia zbudowanie jednej wspólnej sieci.

W ramach Akademii Netacad studenci maja też dostęp do symulatora sieci CISCO Packet Tracer. Przy użyciu tego narzędzia ćwiczą polecenia konfiguracyjne systemu CLI IOS oraz tworzą i testują indywidualne projekty sieci.

Na zakończenie semestru zdawany jest online egzamin końcowy. Po uzyskaniu kwalifikującej liczby punktów student może wydrukować ze swojego konta Akademii certyfikat ukończenia pierwszego semestru kursu CCNAv7.

W ramach modułu sieci bezprzewodowe (na wybranych specjalnościach):

 • drugi semestr kursu CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials,

W ramach modułu projektowanie sieci komputerowych (na wybranych specjalnościach):

 • trzeci (ostatni) semestr kursu CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials.

Po zaliczeniu ostatniego semestru student może przestąpić indywidualnie do zdobycia uznawanego na całym świecie certyfikatu (200-301)

W ramach Akademii studentom udostępniane są też kursy:

 • Introduction to the Internet of Everything,
 • Introduction to the Cybersecurity.
return to top