Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Kartka z kalendarza – Międzynarodowy dzień studenta

17.11.2021 - 10:44, aktualizacja 25.05.2022 - 11:16
Redakcja: jp

Save the date with our scientists

𝐊𝐚𝐫𝐭𝐤𝐚 𝐳 𝐊𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐳𝐚 📆
🇵🇱 17 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Studenta.
🇬🇧 On November 17, we all celebrate International Student’s Day.

 17 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Studenta.
🎓 To piękne święto, które kultywuje pamięć o tragicznych wydarzeniach z 1939 roku w Pradze, a jednocześnie mówi o sile, odwadze oraz niezłomności studentów, gotowych do walki o swoje prawa i szlachetne wartości.
🎓 Życzymy Wam, Drodzy Studenci, byście w pełni wykorzystali ten najwspanialszy czas dla każdego z Was, ten między dzieciństwem a dorosłością.
🎓 Ten czas, gdy możecie wreszcie zdobyć wiedzę z konkretnej dziedziny, tej, którą wybraliście jako swoją ścieżkę zawodową.
🎓 Korzystajcie z wykładów, również tych nadprogramowych, angażujcie się w działalność kół naukowych, wyjeżdżajcie na program Erasmus do uczelni partnerskich za granicą.
🎓 Przyjmijcie nasze najszczersze życzenia, aby studia były czasem wszechstronnego rozwoju, twórczych i inspirujących działań, nowych odkryć i wykorzystanych możliwości.
Dziekani

 On November 17, we all celebrate International Student’s Day.
🎓 It is a beautiful celebration that cultivates the memory of the tragic events of 1939 in Prague, and at the same time, speaks of the strength, courage, and steadfastness of students ready to fight for their rights and noble values.
🎓 We wish you, dear students, to make the most of this most beautiful time for each of you, the time between childhood and adulthood.
🎓 The time when you can finally gain knowledge in a specific field, the one you have chosen as your career path.
🎓 Take advantage of the lectures, including the extra-curricular ones, get involved in student research groups’ activities, and go on the Erasmus program at partner universities abroad.
🎓 Please accept our sincere wishes that the studies will be a time of comprehensive development, creative and inspiring activities, discoveries, and used opportunities.
Deans

return to top