Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych

08.09.2023 - 10:00, aktualizacja 08.09.2023 - 11:47
Redakcja: jp

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych odbędzie się 4 października 2023 roku o godz. 11.00 w Kampusie Chorzowskim (Chorzów, ul. 75. Pułku Piechoty 1A w auli P/0/05).

 W programie wydarzenia:

  • Przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  • Przemówienie Rektora
  • Uroczysta immatrykulacja nowo przyjętych studentów,
  • Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Robert Musioł z Instytutu Chemii na temat: Granice nauki

…gdzie leżą i czym naprawdę są, rzeczywiste granice nauki?

Czy istnieją nieprzekraczalne granice?…

Na takie i inne pytania uzyskamy odpowiedzi podczas uroczystości. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

grafika poglądowa

O wykładowcy: prof. dr hab. Robert Musioł

Profesor Robert Musioł urodził się w 1976 roku, w Częstochowie. Tam też uczęszczał do miejscowych szkół, gdzie zainteresował się chemią, która wkrótce stała się jego pasją. Po ukończeniu szkoły średniej, kontynuował swoją edukację na Wyższej Szkole Pedagogicznej w rodzinnym mieście, studiując chemię. Tam obronił pracę magisterską w zakresu syntezy organicznej układów cyklodekstrynowych. Dalsze badania nad projektowaniem potencjalnych inhibitorów integrazy HIV podjął pod kierunkiem prof. Jarosława Polańskiego w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Po uzyskaniu stopnia doktora pracował w Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, gdzie pracował w grupie prof. Michala Hocka nad projektowaniem związków o działaniu przeciwwirusowym oraz na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Karola.

Kolejny etap w karierze prof.  Roberta Musioła to habilitacja w dziedzinie nauk farmaceutycznych uzyskana w roku 2013 na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w oparciu o badania nad przeciwgrzybiczym działaniem pochodnych chinoliny. W tym czasie opublikował szereg prac związanych z projektowaniem oraz mechanizmem działania inhibitorów pomp wyrzutu.  W roku 2020 uzyskał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w oparciu o badania nad projektowaniem i aktywnością przeciwnowotworową jonoforów żelaza.

Aktualnie jest kierownikiem Zespołu Projektowania Leków i Nano-farmakologii, a od roku 2022 pełni funkcję dyrektora Instytutu Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu mechanizmów działania potencjalnych leków przeciwnowotworowych oraz przeciw-mikrobiologicznych.  Jest współautorem ponad 120 publikacji naukowych oraz blisko 40  patentów, w tym trzech wdrożeń. Jego prace były cytowane blisko 3500 razy zapewniając miejsce na liście „Top 2%” naukowców o największym wpływie na światową naukę. W roku 2010 uzyskał nagrodę Ministra dla młodych, wybitnych naukowców. Dwukrotnie nominowany do tytułu naukowca przyszłości Forum Inteligentnego Rozwoju. Jest seniorem Editorial Board czasopisma Scientific Reports. Był promotorem 5 rozpraw doktorskich.

Prywatnie wolny czas dzieli między włóczęgi po lesie i wspinaczkę.

O wykładzie: Granice nauki

Już w roku 1843 komisarz Urzędu Patentowego USA, Henry Ellsworth, wskazał na kres rozwoju naukowego. W świecie nauki, zrozumiałe jest, że trzeba podchodzić do takich deklaracji z pewnym dystansem. W tym czasie atom był uznawany za absolutną granicę poznania. Dziś odkrywamy go na nowo w kontekście rozpadu jądra i pokonywania kolejnych barier w poznawaniu cząstek subatomowych. Wielokrotnie zdarzało się, że przekraczając granice znanego, otwieraliśmy nowe horyzonty poznania. Jednakże, to, co obecnie obserwujemy, to coraz bardziej zauważalny lęk przed nieograniczonym postępem naukowym. Tendencja ta napędza ruch tzw. „denialistów naukowych”, którzy odrzucają fakty naukowe dotyczące szczepień, zmian klimatycznych, ewolucji czy nawet kulistości Ziemi. Również w dziedzinie zjawisk kwantowych możemy zaobserwować sceptycyzm, zarówno wśród publiczności uważającej się za intelektualistów, jak i niektórych naukowców. Niemniej jednak, to właśnie one pozwalają nam na wyjaśnienie tak fundamentalnych procesów, jak fotosynteza czy nadzwyczajna orientacja ptaków wędrownych.

Dlatego warto zastanowić się, gdzie leżą i czym naprawdę są, rzeczywiste granice nauki? Czy są nieprzekraczalne granice w nauce?

To pytania, które stają się kluczowymi elementami dla tych z Was, którzy stawiają pierwsze kroki na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, jest to zachęta do zgłębienia zagadnień, które kształtują naszą przyszłość naukową.

Gdzie leżą i czym naprawdę są, rzeczywiste granice nauki?

 

Czy są nieprzekraczalne granice w nauce?

return to top