Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wykład dr. Michala Sedláčka „Developing IT thinking using examples of encryption, modeling and educational robotics” | 28.11.2023 r.

28.11.2023 - 08:43, aktualizacja 29.11.2023 - 14:34
Redakcja: jp

W ramach programu Erasmus+ dr Michal Sedláček, z Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy wygłosi dla studentów wykład „Developing IT thinking using examples of encryption, modeling and educational robotics„, który odbędzie się 28 listopada 2023, godz. 11:30 – 13:00 w Instytucie Informatyki, Będzińska 39, Sosnowiec sala B4.

Streszczenie:
Wykład przedstawia możliwości rozwijaniu myślenia informatycznego i wykorzystaniu modeli symulacyjnych w procesie nauczania informatyki i przedmiotów technicznych jako narzędzi demonstracyjnych. Modele symulacyjne stworzone w oprogramowaniu Simul8 koncentrują się na zastosowaniu teoretycznych elementów nauczania przedmiotów technicznych. Modelowanie komputerowe zapewnia obecnie nowoczesne możliwości rozwiązywania problemów w złożonych systemach inżynieryjnych, a jego zastosowanie w edukacji może być wykorzystane do zilustrowania i ułatwienia zrozumienia sekwencji kroków i operacji w systemach produkcyjnych. Prezentacja koncentruje się na pokazaniu możliwości wykorzystania modeli symulacyjnych w procesie edukacyjnym ukierunkowanym na rozwój myślenia technicznego i informatycznego.

Abstract:
The presentation is focused on developing IT thinking and the use of simulation models in the teaching process of Informatics and technically oriented subjects as a demonstration tools. The simulation models were created in Simul8 software. These models are focused on the application of theoretical elements of teaching technical subjects. Computer modeling currently provides a modern problem-solving capability in complex engineering systems, and its application in education can be used to illustrate and facilitate understanding of sequence of steps and operations in manufacturing systems. The presentation is focused on demonstrating the possibilities of using simulation models in the educational process focused on the development of technical and IT thinking.

ZAPRASZAMY!

return to top