Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Szkolenie z języka angielskiego dla pracowników administracji Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

19.05.2022 - 14:04, aktualizacja 20.05.2022 - 07:14
Redakcja: jp

Serdecznie zapraszamy na grupowe szkolenia z języka angielskiego dla pracowników administracji Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ.

Szkolenia językowe w wymiarze 120 h planowane są w okresie od 15 września 2022 r. do 15 lipca 2023 r. (terminy i forma szkoleń ustalana z trenerem). Nabór odbędzie się w dniach od 19 maja 2022 r. do  3 czerwca 2022 r. Szkolenie jest finansowane w ramach projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Wszelkie zapytania kierować na adres: tomasz.kmita@us.edu.pl

Dokumenty rekrutacyjne można składać we wtorki i piątki w godzinach: 13.00 -13.45, w Sosnowcu ul. Żytnia 10 w pokoju 413 na ręce wydziałowego koordynatora merytorycznego projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” dr. Tomasza Kmity.

Komplet dokumentów zawiera:

  1. Załącznik nr 2 b Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry administracyjnej
  2. Załącznik nr 3 b Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
  3. Załącznik nr 4 b Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
  4. Załącznik nr 5 b Oświadczenie uczestnika projektu
  5. Załącznik nr 7 b Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry administracyjnej

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w  projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

BIURO PROJEKTU
Uniwersytet Śląski w Katowicach
40–007 Katowice, ul. Bankowa 12, p. 2.9
www.zintegrowane.us.edu.pl
32 359 21 73

return to top