Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Tematy prac dyplomowych wiosna/jesień 2021

Biofizyka I dr hab Jerzy Goraus Badanie składu chemicznego kurzu domowego metodami fizycznymi dr hab Kamil Kamiński Badania dynamiki molekularnej policukrów w różnych warunkach termodynamicznych dr Mariola Kądziołka-Gaweł Wybrane metody spektroskopowe w charakterystyce bentonitu dr Iwona Lazar Otrzymywanie i właściwości ceramik BaTiO3 dr hab Magdalena Tarnacka Wpływ grupy bocznej na zachowanie pochodnych
więcej

XII edycja Wyróżnień JM Rektora UŚ – dodatkowy termin na przesyłanie wniosków

Informujemy, że termin przesyłania wniosków w konkursie Wyróżnień JM Rektora, po konsultacji z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego został przedłużony dla wszystkich kandydatów do środy 10 czerwca, godz 12:00 Wyróżnienie Rektora mogą otrzymać studenci i doktoranci realizujący się w działalności społecznej, kulturalnej, popularnonaukowej, jak również w inicjowaniu i rozwijaniu życia studenckiego oraz posiadający osiągnięcia naukowe, artystyczne
więcej

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

Zaszły zmiany odnośnie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta oraz legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego Zgodnie z art 51b ust 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności
więcej

Legitymacje studenckie ważne do 31 maja 2020 r.

Przypominamy, że na wniosek Parlamentu Studentów RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie, które przedłużyło ważność legitymacji studenckich do dnia 31 maja Do tego dnia legitymacje są ważne i  nie trzeba ich przedłużać indywidualnie w dziekanacie Link do komunikatu źródłowego
więcej

Weź udział w CRC webinars

Biuro Karier UŚ zaprasza otwartych na pozyskiwanie nowej wiedzy i zdobywanie praktycznych umiejętności studentów do wzięcia udziału w programie Corporate Readiness Certificate Program realizowany jest przez firmy działające na Śląsku, zajmujące się szeroko pojętymi usługami branży IT i prowadzony w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim i uczelniami wyższymi CRC to okazja, aby zdobyć dodatkową, specjalistyczną
return to top