Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Druki studenckie - podania, instrukcje, regulaminy

Egzamin

 1. procedura przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej aktualizacja 04.02.2021
 2. wniosek o zdalny egzamin dyplomowy aktualizacja 04.02.2021
 3. praca dyplomowa – strona tytułowa aktualizacja 10.02.2021
 4. praca dyplomowa – druga strona aktualizacja 10.02.2021 r.
 5. praca dyplomowa – druga strona (wzór wypełnienia) aktualizacja 18.02.2021 r.

Dyplom

 1. wniosek o wydanie dyplomu – dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020
 2. wniosek o wydanie dyplomu – dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020

 1. podanie o powtórkę modułu/ów składa się przez stronę https://usosweb.us.edu.pl/
 2. podanie o powtórkę semestru składa się przez stronę  https://usosweb.us.edu.pl/
 3. podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej składa się przez stronę https://usosweb.us.edu.pl/
 4. podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej składa się przez stronę https://usosweb.us.edu.pl/
 5. podanie o urlop dziekański
 6. podanie o urlop zdrowotny
 7. podanie o zaliczenie/ egzamin komisyjny
 8. podanie o awans
 9. podanie o IOS – indywidualna organizacja studiów
 10. podanie o IDS – indywidualne dostosowanie studiów
 11. RTP – rejestracja tematu pracy i strona tytułowa pracy dyplomowej https://apd.us.edu.pl
 12. podanie o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20209206.docx
 13. podanie o rejestrację dla osób, które nie zarejestrowały się na zajęcia
 14. podanie o zmianę grupy ćwiczeniowej

return to top