Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Druki studenckie - podania, instrukcje, regulaminy

Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego w formie zdalnej

 1. instrukcja aktualizacja 04.02.2021
 2. wniosek o zdalny egzamin dyplomowy aktualizacja 04.02.2021
 3. strona tytułowa pracy dyplomowej aktualizacja 10.02.2021
 4. druga strona pracy dyplomowej aktualizacja 10.02.2021 r.
 5. druga strona pracy dyplomowej – wzór wypełnienia aktualizacja 18.02.2021 r.
 6. wniosek o wydanie dyplomu

 1. podanie o powtórkę modułu/ów składa się przez stronę https://usosweb.us.edu.pl/
 2. podanie o powtórkę semestru składa się przez stronę  https://usosweb.us.edu.pl/
 3. podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej składa się przez stronę https://usosweb.us.edu.pl/
 4. podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej składa się przez stronę https://usosweb.us.edu.pl/
 5. podanie o urlop dziekański
 6. podanie o urlop zdrowotny
 7. podanie o zaliczenie/ egzamin komisyjny
 8. podanie o awans
 9. podanie o IOS – indywidualna organizacja studiów
 10. podanie o IDS – indywidualne dostosowanie studiów
 11. RTP – rejestracja tematu pracy i strona tytułowa pracy dyplomowej https://apd.us.edu.pl
 12. podanie o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20209206.docx
 13. podanie o rejestrację dla osób, które nie zarejestrowały się na zajęcia
 14. podanie o zmianę grupy ćwiczeniowej

return to top