Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt edukacyjny
„Materials Science Ma(s)ters – developing a new master’s degree”

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez opracowanie nowego, interdyscyplinarnego programu studiów magisterskich z zakresu inżynierii materiałowej w międzynarodowym konsorcjum, odpowiadającego na potrzeby współczesnej gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

 • podniesienie wiedzy nauczycieli akademickich w zakresie aktualnych problemów i kierunków rozwoju dydaktyki oraz zagadnień związanych z inżynierią materiałową,
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w ramach krótkich wizyt szkoleniowych,
 • dostosowanie programu studiów do potrzeb otoczenia społeczno – gospodarczego,
 • zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia zaangażowanych instytucji (4) poprzez wymianę dobrych praktyk, wspólne opracowywanie programu studiów i materiałów dydaktycznych w formie blended learning oraz promocję otwartej edukacji.

Strona Projektu: matsci.us.edu.pl

Instytucje finansująca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpusu Solidarności

Kwota dofinansowania

EURO 315 650.00

Okres realizacji

01.01.2022 – 01.07.2024

Konsorcjum uczelni

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska (Lider)
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turcja
 • Žilinská univerzita v Žiline, Słowacja
 • Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina

Zespół projektowy

 • dr Joanna Maszybrocka, prof. UŚ
  Dyrektor kierunku inżynieria materiałowa
 • dr hab. Małgorzata Karolus, prof. UŚ
  Członek Rady Dydaktycznej inżynieria materiałowa
 • dr Magdalena Szklarska
  Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej
 • dr hab. Tomasz Goryczka, prof. UŚ
  Członek Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Materiałowej
 • mgr Joanna Stelmaszak
  Kierownik Działu Projektów

return to top