Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty inne - zakończone

PHERECLOS - Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling

Projekt skierowany do instytucji edukacyjnych

Celem projektu jest wykorzystanie doświadczeń zdobytych przez Uniwersytety Dzieci zrzeszone w stowarzyszeniu EUCU.NET w realizacji trzeciej misji uniwersytetów oraz w edukacji społeczeństwa, wspierając Lokalne Klastry Edukacyjne zwiększające efektywność edukacji, dostęp do STEM i szkolnictwa wyższego.

Projekt łączy w sobie działania o charakterze naukowym, społecznym oraz artystycznym i jest ukierunkowany jest na współpracę uniwersytetów, uniwersytetów dzieci, szkół, placówek oświatowych i samorządów.

więcej o projekcie

dr Jerzy Jarosz
Kierownik projektu
Komisja Europejska
Źródło finansowania
01.10.2019 - 30.09.2022
Okres trwania projektu
791 065
Wysokość dofinansowania

PHERECLOS Granty na Granty

Projekt na środki na przygotowanie projektu PHERECLOS (H2020)

Celem przedsięwzięcia „Granty na granty – promocja jakości III” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów, zwanych dalej „wnioskami projektowymi”.

Przedmiotem projektu jest refundacja kosztów poniesionych na przygotowanie projektu PHERECLOS, który otrzymał finansowanie KE w ramach programu Horyzont 2020, a także wynagrodzenie osób biorących udział w jego opracowywaniu.

więcej o projekcie

dr Jerzy Jarosz
Kierownik projektu
MNiSW
Źródło finansowania
05.12.2019 - 05.03.2020
Okres trwania projektu
9 433
Wysokość dofinansowania

PHERECLOS Premia na Horyzoncie

Projekt na środki na wynagrodzenia dla realizatorów projektu (H2020)

Celem projektu jest wykorzystanie doświadczeń zdobytych przez Uniwersytety Dzieci zrzeszone w stowarzyszeniu EUCU.NET w realizacji trzeciej misji uniwersytetów oraz w edukacji społeczeństwa, wspierając Lokalne Klastry Edukacyjne zwiększające efektywność edukacji, dostęp do STEM i szkolnictwa wyższego.

Projekt łączy w sobie działania o charakterze naukowym, społecznym oraz artystycznym i jest ukierunkowany jest na współpracę uniwersytetów, uniwersytetów dzieci, szkół, placówek oświatowych i samorządów.

więcej o projekcie

dr Jerzy Jarosz
Kierownik projektu
MNiSW
Źródło finansowania
01.10.2019 - 30.09.2022
Okres trwania projektu
160 642
Wysokość dofinansowania
return to top