Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
dr hab. Sebastian Pawlus, prof. UŚ

Dyrektor Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

img
dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ

Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Kontakt

Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutów
ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów
tel. 32 349 38 75
www: https://us.edu.pl/instytut/ifiz/, e-mail: fizyka@us.edu.pl

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Badania naukowe w Instytucie współfinansowane są między innymi przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, w ramach prestiżowych projektów, na przykład Maestro, Sonata, Opus czy Tango. Młodzi badacze są laureatami konkursów stypendialnych Preludium i Start. Pozyskane środki finansowe pozwalają nie tylko zatrudniać najzdolniejszych młodych naukowców, ale także wyposażyć laboratoria w ultranowoczesną aparaturę, zapewniając możliwość prowadzenia badań na światowym poziomie. Odzwierciedleniem skuteczności, jakości i rozpoznawalności prowadzonych badań są liczne cytowania opracowań publikowanych przez pracowników Instytutu w najbardziej prestiżowych międzynarodowych periodykach.

Obszar prac badawczych w zakresie dyscypliny fizyka, które są prowadzone w Instytucie Fizyki, wyznaczają w szczególności:

  • fizyka teoretyczna cząstek elementarnych i doświadczalna fizyka jądrowa; m.in. udział pracowników Instytutu w wielkich międzynarodowych eksperymentach: NA61/SHINE w CERN, T2K w Japonii;
  • fizyka materii skondensowanej: komputerowe modelowanie układów złożonych w skali mikro i nano, w tym badania najrozmaitszych (elektromagnetycznych, optycznych, i mechanicznych) własności nanoukładów i cienkich warstw, materiałów zarówno krystalicznych, jak i amorficznych stosowanych w projektowaniu leków nowych generacji;
  • biofizyka i fizyka medyczna; znaczący udział pracowników Instytutu w opracowywaniu nowych metod terapii i diagnostyki chorób nowotworowych, z zastosowaniem technik radiologicznych, promieniowania niejonizującego oraz zaawansowanych metod biofizyki molekularnej, które będą metodami skutecznymi, a jednocześnie bezpiecznymi dla pacjenta;
  • modelowanie i otrzymywanie substancji farmakologicznych o własnościach zapewniających istotną poprawę biodostępności i skuteczności leków, tworzenie nowatorskich leków amorficznych (słaba rozpuszczalność substancji, będąca przyczyną niskiej biodostępności leków podawanych w stałej postaci, tzn. w tabletkach, peletkach, granulkach i kapsułkach, to największy problem, z jakim boryka się współczesna farmacja; biorąc pod uwagę to, że substancji nierozpuszczonej organizm ludzki nie jest w stanie zaabsorbować, pacjenci narażeni są na zażywanie kilkunastokrotnie większych dawek takiego leku w stosunku do ilości, jaka efektywnie na nich działa; jak dowiedziono, jedną z prowadzącą najskuteczniejszych metod prowadzących do wspomnianego celu jest amorfizacja substancji leczniczej);
  • komputerowe modelowanie własności materii miękkiej: od fizyki statystycznej i procesów stochastycznych, przez dynamikę molekularną i kinetykę cieczy w obecności ultrawysokich ciśnień, aż po hemodynamikę, w ramach której badacze opisują drożność naczyń krwionośnych;
  • fizyczne aspekty kwantowych metod przetwarzania informacji, a w tym interdyscyplinarne badania wpływu rzeczywistych zaburzeń na funkcjonowanie komputerów kwantowych i skuteczność wybranych elementów kwantowych protokołów wymiany informacji: teleportacji kwantowej, klonowania i wymiany klucza.

return to top