Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
dr hab. Józef Deniszczyk, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej
img
dr hab. Grzegorz Dercz, prof. UŚ

Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej

img

Kontakt

Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutów
ul. 75 Pułku Piechoty 1a/F/2/18+19, 41-500 Chorzów
tel. 32 349 75 14
www: https://us.edu.pl/instytut/iim/, e-mail: iim.wnst@us.edu.pl

Instytut Inżynierii Materiałowej

Realizowane w Instytucie zadania badawcze mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą fizyki ciała stałego, materiałoznawstwa, fizykochemii materiałów, chemii i technologii polimerów, technologii materiałów elektroceramicznych, technologii wytwarzania, morfologii, właściwości i zastosowań warstwy wierzchniej, a także elektrochemii, wchodzące w zakres inżynierii materiałowej i nauki o materiałach.

Są prowadzone zawłaszcza w obszarach takich, jak:

  • badania struktury i właściwości materiałów z uwzględnieniem badań powierzchni (materiały metaliczne, biomateriały, stopy z pamięcią kształtu, materiały polimerowe);
  • elektrochemiczne metody otrzymywania i badania materiałów;
  • rozwój i doskonalenie metod badań struktury atomowej, elektronowej i właściwości materiałów;
  • komputerowe modelowanie materiałów;
  • mikro- i nanotechnologia materiałów ceramicznych.

Podstawowy cel prowadzonych badań stanowi poszukiwanie i interpretowanie związków pomiędzy realną mikrostrukturą, składem chemicznym materiałów a ich właściwościami konstrukcyjnymi i funkcjonalnymi oraz poszukiwanie obszarów ich zastosowań. Problematyka badawcza Instytutu jest ukierunkowana na innowacyjność i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Dotyczy także opracowywania technologii nowych materiałów funkcjonalnych.

return to top