Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

dr hab. Józef Deniszczyk, prof. UŚ

Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej

img

dr hab. Dariusz Bochenek, prof. UŚ

Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej

img

Kontakt

Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutów
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów
ul. Żytnia 12, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 349 75 15, 32 349 75 94
www: https://us.edu.pl/instytut/iim/

Instytut Inżynierii Materiałowej

Podstawowy cel prowadzonych w Instytucie badań stanowi poszukiwanie i interpretowanie związków pomiędzy realną mikrostrukturą, składem chemicznym materiałów a ich właściwościami konstrukcyjnymi i funkcjonalnymi oraz poszukiwanie obszarów ich zastosowań. Problematyka badawcza Instytutu jest ukierunkowana na innowacyjność i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Dotyczy także opracowywania technologii nowych materiałów funkcjonalnych.

Realizowane w Instytucie zadania badawcze mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą fizyki ciała stałego, materiałoznawstwa, fizykochemii materiałów, chemii i technologii polimerów, technologii materiałów elektroceramicznych, technologii wytwarzania, morfologii, właściwości i zastosowań warstwy wierzchniej, a także elektrochemii, wchodzące w zakres inżynierii materiałowej i nauki o materiałach. Są prowadzone zawłaszcza w obszarach takich, jak:

  • badania struktury i właściwości materiałów z uwzględnieniem badań powierzchni (materiały metaliczne, biomateriały, stopy z pamięcią kształtu, materiały polimerowe);
  • elektrochemiczne metody otrzymywania i badania materiałów;
  • rozwój i doskonalenie metod badań struktury atomowej, elektronowej i właściwości materiałów;
  • komputerowe modelowanie materiałów;
  • materiałów ceramicznych.

return to top