Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
dr hab. Józef Deniszczyk, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej
img
dr hab. Dariusz Bochenek, prof. UŚ

Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej

img

Kontakt

Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutów
ul. 75 Pułku Piechoty 1a/F/2/18+19, 41-500 Chorzów
tel. 32 349 75 14
www: https://us.edu.pl/instytut/iim/, e-mail: iim.wnst@us.edu.pl

Instytut Inżynierii Materiałowej

Realizowane w Instytucie zadania badawcze mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą fizyki ciała stałego, materiałoznawstwa, fizykochemii materiałów, chemii i technologii polimerów, technologii materiałów elektroceramicznych, technologii wytwarzania, morfologii, właściwości i zastosowań warstwy wierzchniej, a także elektrochemii, wchodzące w zakres inżynierii materiałowej i nauki o materiałach.

Są prowadzone zawłaszcza w obszarach takich, jak:

  • badania struktury i właściwości materiałów z uwzględnieniem badań powierzchni (materiały metaliczne, biomateriały, stopy z pamięcią kształtu, materiały polimerowe);
  • elektrochemiczne metody otrzymywania i badania materiałów;
  • rozwój i doskonalenie metod badań struktury atomowej, elektronowej i właściwości materiałów;
  • komputerowe modelowanie materiałów;
  • mikro- i nanotechnologia materiałów ceramicznych.

Podstawowy cel prowadzonych badań stanowi poszukiwanie i interpretowanie związków pomiędzy realną mikrostrukturą, składem chemicznym materiałów a ich właściwościami konstrukcyjnymi i funkcjonalnymi oraz poszukiwanie obszarów ich zastosowań. Problematyka badawcza Instytutu jest ukierunkowana na innowacyjność i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Dotyczy także opracowywania technologii nowych materiałów funkcjonalnych.

return to top