Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Mechatronika - studia I stopnia

Na studiach I stopnia na kierunku mechatronika student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie takich dyscyplin naukowych, jak m.in.: grafika inżynierska, informatyka, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika i elektronika, grafika komputerowa,  automatyka i robotyka, sterowanie i mikrokontrolery, komputerowe wspomaganie projektowania części maszyn. Absolwent posiada umiejętności integracji zdobytej wiedzy
w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizie produktów w ich otoczeniu. Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Może podjąć pracę w przemyśle elektromaszynowym (wytwarzanie układów mechatronicznych), motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz w innych branżach związanych z eksploatacją i serwisowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których są one zastosowane.
O kierunku O kierunku

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku mechatronika na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia inżynierskie
  7 semestrów = 3,5 roku,
 • II stopień – studia magisterskie
  3 semestry = 1,5 roku.
Specjalności Specjalności

Na studiach I stopnia mechatroniki prowadzone są trzy specjalności:

 • komputerowe wspomaganie w projektowaniu i eksploatacji maszyn,
 • mikromechatronika,
 • systemy sterowania w proekologicznych zastosowaniach.
Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych powstał w 2019 roku w wyniku reformy Szkolnictwa Wyższego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym absolwentom kierunków studiów ścisłych w XXI wieku połączyliśmy doświadczenie i wiedzę zdobytą przez wiele lat przez pracowników i studentów dwóch wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Wynikiem tej reformy jest również dostosowanie naszej oferty studiów na kierunku mechatronika, na którym będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności pod okiem wielu specjalistów. Oferujemy studia I stopnia na kierunku mechatronika, po których będziesz mógł kontynuować kształcenie na studiach II stopnia lub rozpocząć pracę zawodową.

Studia te będą dla Ciebie niewątpliwie wielką przygodą, podczas której poznasz i zgłębisz wiele fascynujących zagadnień. Duża wyobraźnia i wiedza zdobyte na naszym kierunku pozwalają budować i tworzyć – i nie będą to tylko roboty, czy pojazdy z klocków. Wysoki poziom nauczania zapewni zaś, na resztę kariery zawodowej, pełną głowę wiedzy.

Atuty kierunku Atuty kierunku
 • Przygotowując program kształcenia współpracowaliśmy z przedstawicielami firm działających w obszarze mechatroniki i projektowania, studentami oraz absolwentami biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku pracy oraz bazując na najlepszych polskich i europejskich wzorcach.
 • Oprócz typowych rodzajów zajęć (wykłady, ćwiczenia) prowadzone są również zajęcia laboratoryjne i tutoring.
 • Nauczyciele akademiccy to wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy oraz duże doświadczenie dydaktyczne.
 • Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w większości w pracowniach informatycznych, metrologii, elektroniki czy sterowników.
 • W ramach koła naukowego istnieje możliwość realizacji własnych zainteresowań badań naukowych oraz prezentacji wyników swojej pracy na konferencjach naukowych.
 • Praktyczne kształcenie studentów wzmocnione możliwością realizacji praktyk zawodowych w firmach i instytucjach o profilu mechatronicznym.
 • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach podnoszących kompetencje specjalistyczne, tj.: szkolenia certyfikowane oraz zajęcia specjalistyczne.

u pracodawców

Co nasz wyróżnia? Co nasz wyróżnia?
 • Specjaliści z dużym potencjałem naukowo-dydaktycznym.
 • Przyjazna atmosfera studiów.
 • Uczymy przede wszystkim praktycznych umiejętności.
 • Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Kameralne warunki prowadzenia zajęć.
 • Nowoczesne formy kształcenia w programie studiów.
 • Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna.
 • Umiędzynarodowienie procesu kształcenia.

 

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Jako student kierunku mechatronika przede wszystkim będziesz uczył się przedmiotów ściśle związanych z mechatroniką, ale również:

 • matematyki i fizyki – bez podstaw tych dyscyplin naukowych nie zrozumiesz dokładnie praw rządzących w świecie mechatroniki,
 • będziesz doskonalił język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego,
 • będziesz miał również do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • na trzecim roku sam wybierzesz zespół naukowy, w którym zrealizujesz swoją pierwszą pracę dyplomową, czyli pracę inżynierską,

a po godzinach:

Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?

Zarówno podstaw teoretycznych jak i umiejętności praktycznych w zakresie mechatroniki, czyli w takich dziedzinach jak: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, informatyka, automatyka i robotyka. Studiowanie mechatroniki na naszym kierunku to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim nabywanie umiejętności poruszania się po niej. Jest to główny krok do rozpoczęcia twórczej działalności w zakresie projektowania
w systemach CAD/CAM i projektowania funkcjonalnych materiałów inżynierskich.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Po trzecim roku studiów masz możliwość zrealizowania 80 godzin praktyk. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów (np.: Johnson Electric, Magnetti Marelli, Bitron). Możesz też wziąć udział w dodatkowych stażach proponowanych w ramach projektów realizowanych na Uczelni.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w Sosnowcu w 2 budynkach położonych przy ulicy Żytniej 10 i 12 (w niedalekiej odległości od akademików – kampus w Sosnowcu).

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?
 • Zdecydowana większość kontynuuje kształcenie na drugim stopniu studiów.
 • Zakładają własne firmy.
 • Znajdują zatrudnienie w prestiżowych zakładach przemysłowych i biurach projektowych naszego regionu takich jak: Johnson Electric, Mazak, QT SWISS Engineering, Partner Serwis Spółka z.o.o., ING Tech Poland, Amister, APA Group, BMW Key Account, Rockwell Automation, RW Swiss Automation, DTR VMS POLAND, Allcomp Polska.
 • Absolwenci kierunku mechatronika mogą być zatrudnieni na stanowiskach: inżynier do spraw automatyki, inżynier projektant, inżynier procesu, informatyk, technolog, inżynier serwisu, automatyk-programista, QA-tester, inżynier wsparcia technicznego.
Dla kogo? Dla kogo?

Jeżeli jesteś ambitny, nie boisz się wyzwań, lubisz nauki ścisłe, lubisz projektowanie, elektronikę i robotykę, masz zacięcie programisty, interesują Cię nowoczesne technologie i sposoby wytwarzania funkcjonalnych materiałów inżynierskich, to zapraszamy Cię do studiowania na naszym kierunku.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Krystyna Przybyła – sekretarz komisji rekrutacyjnej

mgr Kinga Bal – dziekanat

Jak zacząć? Jak zacząć?
return to top