Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zgłoszenia na XVI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

Zgłoszenia na Konkurs dokonuje się poprzez formularz rejestracyjny do dnia 01.03.2023 r. do godz. 1200.

Prosimy o obligatoryjne podanie adresu e-mail uczestnika w formularzu, gdyż będzie on konieczny na etapie przeprowadzania konkursu online. Jednocześnie informujemy, że nie ma ograniczenia, co do ilości zgłaszanych osób. Bardzo prosimy o wysyłanie formularzy wyłącznie w wersji elektronicznej. Każde wysłane w ten sposób zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. Po zakończeniu napływania zgłoszeń, na stronie konkursu pojawi się lista szkół z liczbą reprezentujących ją uczniów.

Potwierdzenie opłaty za wszystkich uczestników z danej szkoły w pliku .pdf należy przesłać na adres: konkurs.chemiczny@us.edu.pl przez nauczyciela bądź dyrektora szkoły.

Wraz ze zgłoszeniem uczestników prosimy także o dokonanie wpłaty w wysokości 20 zł za każdego zgłoszonego ucznia na konto Uniwersytetu Śląskiego – prosimy o podanie danych szkoły jako wpłacającego oraz podanie tytułu wpłaty: „XVI Konkurs Chemiczny” (numer konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909, ING Bank Śląski S.A. oddział w Katowicach). Środki uzyskane w ten sposób zostaną w całości przeznaczone na nagrody dla laureatów Konkursu.

Wpłaty dokonane przez uczestników nie podlegają zwrotowi nawet jeśli uczestnik/uczestniczka nie brał udziału w Konkursie z przyczyn losowych bądź działania siły wyższej, a niemożność uczestnictwa nie wynikała bezpośrednio z winy organizatorów Konkursu.

Szczegóły techniczne dot. przeprowadzenia XVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego w sposób zdalny.

 1. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://formularze.us.edu.pl/konkurschemiczny. Wypełnienie formularza online i akceptacja zgód przez każdego z uczestników Konkursu i/lub opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletniości uczestnika) oraz nauczyciela jest wymagana do udziału w XVI OKChem. Bezwzględnie w formularzu należy podać adres mailowy do komunikacji z uczestnikiem konkursu, na który zostanie przesłany link do formularza konkursowego. Niepodanie adresu e-mail uczestnika bądź niezaakceptowanie poszczególnych zgód jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika z udziału w XVI OKChem.
 2. Formularz wypełnia jednocześnie nauczyciel i uczeń w szkolnej sali komputerowej. Zarówno nauczyciel jak i uczeń potwierdzają niezależnie od siebie klauzulę RODO.
 3. Uzyskanie zgody opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniości ucznia weryfikuje nauczyciel podczas wspólnego wypełniania formularza zgłoszeniowego.
 4. Zbiorczej opłaty za wszystkich uczestników Konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub jeden z nauczycieli zgłaszając wszystkich uczestników z danej szkoły. Jednocześnie należy przesyłać skan potwierdzenia opłaty w pliku .pdf za wszystkich uczestników z danej szkoły biorących udział w XVI OKChem na adres mailowy: konkurs.chemiczny@us.edu.pl
 5. W dniu Konkursu punktualnie o godz. 11.00, każdy z uczestników dostanie na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, link do strony internetowej na której zostanie poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, miasta/miejscowości, szkoły którą reprezentuje w XVI OKChem. Na tym etapie Konkursu każdy z uczestników musi mieć dostęp do komputera z łączem internetowym oraz słuchawkami bądź głośnikami.
 6. Każdy z uczestników po wypełnieniu podstawowych danych na stronie internetowej dostanie indywidualny numer, który będzie identyfikatorem uczestnika. Numer należy zachować, gdyż wyniki z pierwszego etapu Konkursu oraz osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej po identyfikatorach uczestników.
 7. Po wprowadzeniu danych i rozpoczęciu Konkursu wyświetli się okno, w którym można będzie obejrzeć wykład na portalu YT, z którego jedno lub kilka pytań będzie zadanych podczas wypełniania arkusza konkursowego. Podczas wykładu można robić notatki i korzystać z nich w czasie wypełniania arkusza konkursowego.
 8. Po zakończeniu wykładu należy przejść do wypełniania arkusza konkursowego.
 9. Arkusz konkursowy będzie się składał z 45 pytań testowych (A, B, C, D) o zróżnicowanym poziomie trudności. Treść pytań będzie obejmowała ogólną wiedzę chemiczną i/lub proste zadania obliczeniowe. Czas przeznaczony na każde z zadań będzie wynosił 1 minutę, a każde z zadań będzie miało jedną dobrą odpowiedź. Po upływie 1 minuty nieudzielenie odpowiedzi na pytanie będzie skutkować automatycznym przejściem do następnego pytania i zerową liczbą punktów za brak odpowiedzi. Nie będzie można wracać do wcześniej zaznaczonych odpowiedzi.
 10. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez uczestników o kwalifikacji będzie decydował ogólny czas wypełniania formularza konkursowego.
 11. UWAGA. Zarówno pula 45 pytań, jak również kolejność poprawnych odpowiedzi będzie dla każdego z uczestników wyświetlana losowo. Podczas wypełniania formularza konkursowego należy mieć przygotowany układ okresowy pierwiastków, kalkulator oraz kartkę papieru i długopis.
 12. Po zakończeniu wypełniania formularza uczestnikowi wyświetli się wynik testu. Na adres mailowy wskazany przez uczestnika zostanie wysłane podsumowanie z informacją o numerze startowym uczestnika, liczbą poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz sumarycznym czasem, w którym wypełniono formularz konkursowy.

return to top