Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Lista kierunków

Sprawdź kierunki studiów oferowane przez osiem wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Na uczelni działają także dwie szkoły doktorskie, do których nabór odbywa się w formie otwartego, międzynarodowego konkursu.

Programy studiów znajdziesz na stronie: informator.us.edu.pl.

Kierunki studiów realizowanych w Sosnowcu od A do Z

A

B

C

Computer Science | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych | studia w języku angielskim


D

E

F

filologia angielska | Wydział Humanistyczny


filologia francuska | Wydział Humanistyczny


filologia germańska | Wydział Humanistyczny


filologia hiszpańska  | Wydział Humanistyczny


filologia romańska | Wydział Humanistyczny


filologia słowiańska | Wydział Humanistyczny


filologia włoska | Wydział Humanistyczny


filologia wschodniosłowiańska | Wydział Humanistyczny


G

geografia | Wydział Nauk Przyrodniczych


geologia | Wydział Nauk Przyrodniczych


geologia stosowana | Wydział Nauk Przyrodniczych


H

I

Indywidualne Studia Międzydziedzinowe | Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych


Indywidualne Studia Nauczycielskie | Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych


informatyka | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


inżynieria biomedyczna | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


inżynieria zagrożeń środowiskowych | Wydział Nauk Przyrodniczych


K

L

lingwistyka stosowana | Wydział Humanistyczny


M

mechatronika | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


N

O

ochrona środowiska | Wydział Nauk Przyrodniczych


P

R

S

Szkoła Doktorska (studia III stopnia)


Ś

T

turystyka | Wydział Nauk Przyrodniczych


Z

return to top