Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych | dr Małgorzata Gajos-Gržetić

02.12.2021 - 17:02 aktualizacja 06.05.2022 - 13:43
Redakcja: adrianmachulec
Tagi: #availability, #bezbarier, #disabled, #help, #invalid, #kartkazkalendarza, #nobarriers, #pomoc, dostępność, niepełnosprawni
DzienNiepelnosprawnych

3 grudnia

międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych

Save the date with our scientists

Dnia 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

„Kartka z kalendarza” to cykl artykułów, które powstawały z okazji różnych nietypowych świąt. Autorami prezentowanych materiałów są studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ.

Małgorzata Gajos

Fot. archiwum prywatne

dr Małgorzata Gajos-Gržetić


„A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce, żeby go normalnie traktować” – Anna Dymna

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi codziennie mierzą się osoby niepełnosprawne.

W ostatnich latach działania na rzecz pełnej realizacji praw osób niepełnosprawnych są podejmowane w coraz szerszym zakresie. Ustawy z 2019 roku:

  • o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

skutkują podejmowaniem szeregu inicjatyw, mających na celu wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (UŚ), w tym również Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (WNST), dostosowują strony internetowe, systemy, portale, kursy, materiały dydaktyczne do potrzeb osób z różnymi formami i poziomem niepełnosprawności. Na UŚ powołany jest Koordynator ds. dostępności, ale również na każdym wydziale wydziałowy Koordynator ds. dostępności w zakresie merytorycznym i w dziekanatach koordynatorzy ds. dostępności w zakresie organizacyjnym, którzy odpowiadają za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do „usług” świadczonych przez wydział, m. in. w zakresie indywidualnego dostosowania studiów (IDS). Koordynator ds. dostępności współpracuje z Centrum Obsługi Studentów.

Koordynatorem merytorycznym ds. dostępności Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych jest dr Małgorzata Gajos-Gržetić.

Realizowane są ponadto ogólnouczelniane projekty, mające na celu zwiększenie zakresu dostępności oraz poziomu otwartości i uniwersalności Uniwersytetu Śląskiego, w które aktywnie są zaangażowani również pracownicy WNŚiT. Jednym z takich projektów jest projekt „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” https://www.duo.us.edu.pl

Dostępność i uczelnia bez barier są priorytetem. Skupiamy się na poznaniu trudności, z jakimi borykają się osoby ze szczególnymi potrzebami i sukcesywnie je rozwiązujemy. Dzięki wielu inicjatywom i aktywnościom przełamujemy bariery, jak chociażby bariera komunikacyjna czy językowa, aktywizujemy studentów i pracowników oraz stwarzamy możliwości integracji.

W 2022 roku rozpocznie się realizacja projektu „UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego”. Projektowanie uniwersalne to projektowanie produktów i środowiska, które mogą być użytkowane przez wszystkich ludzi, w możliwie największym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Dzięki empatii, wiedzy i kreatywności pokonamy wszelkie bariery. Zauważenie przeszkód to pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu.

Więcej informacji na temat dostępności znajdziecie na stronie: https://us.edu.pl/student/nowy-student

 

Read in english

return to top