Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do przemysłu w relacji win-win | Instytut Chemii

31.03.2022 - 13:20 aktualizacja 31.03.2022 - 14:38
Redakcja: jp
Tagi: chemia, Instytut Chemii

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Związkiem Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów

6 listopada 2021 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach zawarł porozumienie o współpracy z Związkiem Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska. Celem porozumienia jest współpraca w zakresie kształcenia studentów w celu lepszego, interdyscyplinarnego i oczekiwanego przez rynek pracy przygotowania kadr w obszarze gospodarowania i przetwarzania odpadów.

Jednym z celów ZPZTPO jest m.in. promowanie gospodarowania odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi, w tym także medycznymi, gwarantującego Zamknięcie Życia Odpadów w jednym cyklu z maksymalnym wykorzystaniem ich wartości energetycznej, co przekłada się na ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także środowiska naturalnego.

Realizacja zapisów umowy odbywać się będzie w obszarach dydaktycznym oraz naukowym. Jak wskazuje dr Katarzyna Kowalska-Szojda Dyrektor kierunku chemia i technologia chemiczna  „…studenci (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) Uniwersytetu Śląskiego mają przewidziane obowiązkowe praktyki.  Współpraca ze Związkiem wychodzi naprzeciw żywotnym potrzebom dydaktycznym Uczelni. Dzięki temu, że Związek udostępnia swoje Zakłady jako miejsce realizacji praktyk i to zarówno dla kierunku chemia, jak i technologia chemiczna, możemy zagwarantować studentom atrakcyjne praktyki. Mało tego, Związek zapewnia też dodatkowe staże dla studentów, którzy chcą rozwijać się w konkretnej dziedzinie z myślą o budowaniu swojej kariery zawodowej. Mamy bardzo pozytywny odbiór od studentów – chcą mieć jak najwięcej zajęć praktycznych.” Dr Katarzyna Kowalska-Szojda potwierdza również, że obszar wspólnych badań wygląda niezwykle obiecująco. – Będziemy wsłuchiwać się w potrzeby badawcze Związku, a połączenie naszej wiedzy i zaplecza laboratoryjnego z zapleczem instalacji zrzeszonych w Związku otwiera nowe możliwości – podkreśla.

Póki co, powstała pierwsza praca inżynierska, odbyły się staże i praktyki, a to dopiero początek!

Obszary współpracy :

 1. doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programu studiów;
 2. organizacja praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni;
 3. konsultacje efektów kształcenia;
 4. współpraca w zakresie jakości kształcenia, w szczególności pomocy w przygotowaniu nowych lub modernizacji dotychczasowych programów kształcenia;
 5. wspólna realizacja przedsięwzięć edukacyjnych oraz staży z wykorzystaniem rzeczywistej działalności podmiotów gospodarczych jako uzupełnienia lub rozszerzenia zakresu zdobywanej na Uczelni wiedzy;
 6. prowadzenie części zajęć przez praktyków z branży gospodarki odpadami;
 7. realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych, badawczo-wdrożeniowych oraz dydaktycznych;
 8. promowanie bezpiecznych i efektywnych technologii zagospodarowania odpadów;
 9. wspieranie przedsiębiorców zrzeszonych w Związku w procesie rekrutacji („łowienie talentów”) poprzez publikację ofert pracy w serwisie Biura Karier;
 10. wzajemne wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji ochrony środowiska;
 11. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ich zgodności i dostosowania do najlepszych dostępnych technik stosowanych w systemach gospodarki odpadami;
 12. promowanie przez Strony idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego;
 13. animowanie i tworzenie sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu Stron.

Źródła:
ZPZTPO rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Śląskim | Biuro Współpracy z Gospodarką (us.edu.pl)
Współpraca instalacji odzyskujących z odpadów energię z Uniwersytetem Śląskim – relacja win-win (teraz-srodowisko.pl)
Współpraca instalacji odzyskujących z odpadów energię z Uniwersytetem Śląskim – relacja win-win – Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów (zpztpo.pl)

laboratorium chemiczne
return to top