Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Awans fizyki i inżynierii materiałowej – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych w rankingu „Perspektyw” 2022

03.08.2022 - 12:42 aktualizacja 03.08.2022 - 13:45
Redakcja: jp
Tagi: perspektywy, ranking

Jak co roku portal „Perspektywy” opracował ranking szkół wyższych. Uniwersytet Śląski zajął wysoką, 8. pozycję wśród uniwersytetów (awans o jedną lokatę w porównaniu do zeszłorocznego zestawienia) oraz 27. miejsce w gronie 96 wszystkich notowanych uczelni (awans o dwie pozycje w stosunku do rankingu z 2021 roku). W klasyfikacji doceniono jakość i innowacyjność nauki prowadzonej na UŚ oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej.

Kierunek fizyka, realizowany na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, znalazł się na 9. pozycji rankingu (awans z 15. miejsca), z kolei inżynieria materiałowa uplasowała się na 1. miejscu w Polsce pod względem odsetka studentów zagranicznych.

Nasza uczelnia została doceniona za wysoką jakość publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego, która jest określana przez kryterium odsetka artykułów należących do 10% artykułów najczęściej cytowanych na świecie. W tej kategorii zajęliśmy 4. miejsce wśród uniwersytetów oraz 5. pośród wszystkich ocenianych szkół wyższych. – Tak wysoki wynik zawdzięczamy dobrze projektowanym, wartościowym badaniom, których wyniki prezentowane są w artykułach o międzynarodowej renomie – mówi prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. nauki i finansów. Najbardziej prestiżowymi periodykami, na łamach których ukazały się publikacje naukowców z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, są czasopisma m.in. „Energy” i „Journal of Hazardous Materials”.

Kolejnym osiągnięciem naszej uczelni jest 1. pozycja wśród uniwersytetów w kategorii patenty i prawa ochronne w Polsce (liczba uzyskanych przez uczelnię patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w Polsce w latach 2019–2021 w odniesieniu do pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową, przypisanych do dyscyplin naukowych w dziedzinach mających „zdolność patentową”). Naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych są autorami licznych wynalazków. Opatentowali chociażby związki o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwdrobnoustrojowych, które sprawdzą się m.in. w urządzeniach medycznych, sprzęcie sportowym czy przedmiotach codziennego użytku; nowy sposób otrzymywania materiału ceramicznego na bazie ceramiki PZT, który może być z powodzeniem wykorzystywany do budowy różnych elementów w mikroelektronice i mikromechatronice, a także metodę otrzymywania związków organicznych o strukturze acetali, mogących służyć jako dodatki do paliw.

Odnieśliśmy także sukces w kategorii efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania, plasując się na 6. miejscu wśród uniwersytetów oraz 2. wśród uczelni na Śląsku. W rankingu uwzględniono średnią kwotę przeznaczoną na badania i rozwój, jakie zostały pozyskane w latach 2020–2021 w stosunku do ogółu pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową. Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych może pochwalić się realizacją wielu grantów. Budżet jest pozyskiwany w konkursach, które dowodzą o jakości prowadzonych badań. Stanowi to dowód zaufania ze strony podmiotów finansujących. Jest to także wyraz rosnącej determinacji i zaangażowania pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Wśród realizowanych projektów znajdują się m.in. takie tematy, jak:

  1. Opracowanie innowacyjnej strategii kalibracji analitycznej umożliwiającej badanie efektów interferencyjnych i poprawę jakości wyników analitycznych” (konkurs MINIATURA 5)
  2. Fotodynamika funkcjonalizowych arylami i N-donorami kompleksów metali z pochodnymi 2,6-bis(tiazolo-2-ylo)pirydyny jako fotoaktywnych cytostatyków” (konkurs SONATA).

Ranking opublikowano na stronie portalu „Perspektywy”. W zestawieniu uczelni ujęto wszystkie szkoły wyższe (publiczne oraz niepubliczne), posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz kształcące co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych.

Źródła w portalu „Perspektywy”:
1. ranking szkół wyższych,
2. ranking kierunków studiów.

return to top