Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Doktorantka Luiza Orszulak laureatką 1. edycji konkursu „Perły nauki”

20.03.2023 - 11:57 aktualizacja 20.03.2023 - 13:41
Redakcja: jp
Tagi: perły nauki, sukcesy

Miło nam poinformować, iż Pani Luiza Orszulak została laureatką 1. edycji konkursu „Perły nauki” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki . W ramach pozyskanego grantu Pani Luiza realizować będzie projekt pn. „Biozgodne polimery o kontrolowanej taktyczności i ich wpływ na stabilność API”. Opiekunem naukowym projektu jest prof. dr hab. Kamil Kamiński z Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego.

O laureatce

Luiza Orszulak jest absolwentką studiów I i II stopnia na kierunku chemia na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej UŚ, gdzie kontynuuje swoją przygodę naukową w dyscyplinie nauk chemicznych.

Swoją szczególną uwagę badawczą skupia na wysokociśnieniowych metodach otrzymywania biodegradowalnych i biokompatybilnych polimerów dedykowanych do zastosowań biomedycznych.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowych metod/dróg syntetycznych umożliwiających otrzymywanie makrocząsteczek znacząco różniących się mikrostrukturą (taktycznością). Uzyskane związki w dalszej kolejności posłużą do formulacji mieszanin binarnych typu lek-polimer. Niniejsze pionierskie badania mają w znaczący sposób przyczynić się do lepszego zrozumienia korelacji pomiędzy stereoregularnością polimeru a stabilnością amorficznej substancji aktywnej.

O programie  „Perły nauki”

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.
Więcej o programie
Lista rankingowa


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Luiza Orszulak | Fot. archiwum prywatne
return to top