Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr inż. Paulina Maksym laureatką 2 prestiżowych stypendiów wyjazdowych

04.04.2023 - 14:53 aktualizacja 04.04.2023 - 15:03
Redakcja: jp
Tagi: Nawa, osiągnięcia, sukcesy

Z wielką dumą informujemy, że dr inż. Paulina Maksym, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Materiałowej, została laureatką dwóch prestiżowych stypendiów wyjazdowych.

Pierwszym z nich jest stypendium NAWA Bekker w prestiżowym ośrodku Carnegie Mellon University (USA, Pittsburgh) w zespole wybitnego naukowca, wielokrotnie wymienianego jako kandydata do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – Prof. Krzysztofa (Krisa) Matyjaszewskiego. Stypendium w kwocie 198 000 PLN pokrywa roczny pobyt badaczki w CMU (od 01.06.2023-01.06.2024). Tytuł projektu: „Polimeryzacja w układach samoorganizujących się w warunkach wysokiego ciśnienia” Syg. NAWA BPN/BEK/2022/1/00067/DEC/1

Drugim przyznanym stypendium jest Indywidualne Stypendium Akcje Marie Curie (HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01 — MSCA Postdoctoral Fellowships 2022) w prestiżowej jednostce Royal College of Surgeons in Ireland [RCSI] (Irlandia, Dublin) pod opieką wybitnego naukowca – prof. Andreasa Heise. Stypendium w kwocie 215 534,40 EUR pokrywa dwuletni pobyt badaczki w RCSI (od 01.07.2024-30.06.2026). Tytuł projektu: „Hybrid polymer nanoparticles as gene vectors” Nr decyzji: 101105692.

O laureatce

Dr inż. Paulina Maksym uzyskała tytuł magistra inżyniera w dziedzinie technologii chemicznej (specjalizacja: technologia polimerów i tworzyw sztucznych) na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie na swojej macierzystej uczelni (promotor: prof. dr hab. inż. Dorota Neugebauer), kontynuując przygodę naukową z chemią polimerów. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w 2016 roku, a następnie odbyła dwuletni staż podoktorski w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (w grupie prof. dr hab. Mariana Palucha).

W 2022 roku pracowała jako naukowiec wizytujący w zespole Prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego (Carnegie Mellon University, Pittsburgh), rozwijając metodologię polimeryzacji wysokociśnieniowej.

Od 2019 roku związana jest z Uniwersytetem Śląskim, obecnie będąc pracownikiem Instytutu Inżynierii Materiałowej.

Jest kierownikiem projektu SONATA pod tytułem „Innowacyjne metody polimeryzacji mniej aktywowanych monomerów LAMs” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz kierownikiem projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 pt. „Nowe nośniki leków antypsychotycznych o wydłużonym czasie uwalniania” finansowanego z środków MEiN.

Jest także wykonawcą w kilku projektach finansowanych z ramienia NCN/NCBiR oraz autorką/współautorką 39 wysoko punktowanych publikacji z listy filadelfijskiej (5 patentów udzielonych przez Urząd Patentowy RP).

Specjalizuje się w kontrolowanych procesach polimeryzacji rodnikowej i jonowej (ATRP, RAFT, ROP), w tym procesach zewnętrznie regulowanych/indukowanych. Jej szczególne zainteresowania naukowe dotyczą projektowania materiałów polimerowych do zastosowań specjalnych (przemysł biomedyczny, elektroniczny i optyczny).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Zobacz publikacje

zdjęcia kobiety
dr inż. Paulina Maksym | Fot. archiwum prywatne
return to top