Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Umowa o współpracy dydaktycznej

18.03.2024 - 10:35 aktualizacja 18.03.2024 - 11:05
Redakcja: slawomirkaptacz

W piątek 8 marca 2024 r. została podpisana „Umowa o współpracy dydaktycznej” między Wydziałem Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ a Szkołą Podstawową nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 24 w Katowicach. Dzień podpisania umowy został wybrany nieprzypadkowo. Właśnie 8 marca br. Szkoła świętowała podwójny jubileusz: 85-lecia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz 25-lecia współpracy z Instytutem Matematyki w Uniwersytecie Śląskim Katowicach. Podpisanie umowy było jednym z punktów uroczystości dla upamiętnienia tych niezwykle ważnych w historii Szkoły dat. Władze Dziekańskie WNST reprezentowała dr hab. Ewa Malicka, prof. UŚ Prodziekan ds. kształcenia i studentów oraz dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ Prodziekan ds. promocji i rozwoju.

Inicjatorkami i pomysłodawczyniami sformalizowania tych trwających już od ponad ćwierćwiecza wspólnych działań, były: dr Joanna Samsel Opalla, prof. UŚ oraz dr Anna szczerba-Zubek, prof. UŚ, które niezwykle wysoko oceniaja współpracę Instytutu Matematyki WNST UŚ ze Szkołą. Od wielu lat studenci, przyszli nauczyciele matematyki i informatyki, mogą odbywać tam śródroczne praktyki przygotowujące ich do zawodu. Szkoła uczestniczyła, w charakterze Partnera, w Projekcie Dydaktycznym „Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki” realizowanym przez nasz Wydział.

Wierzymy w to, że podpisanie kolejnej umowy o współpracy przyczyni się do lepszej rozpoznawalności naszego wydziału w środowisku szkolnym naszego regionu, da uczniom możliwość poznania środowiska akademickiego poprzez udział we wzajemnych inicjatywach oraz przyczyni się do bardziej świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

|fot: Joanna Samsel Opalla, Anna Szczerba-Zubek, Joanna Siedlaczek|

return to top