Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informatyka kwantowa i chemia na rzecz zielonej przyszłości | Rekrutacja do projektu

22.04.2024 - 14:55 aktualizacja 26.04.2024 - 11:59
Redakcja: jp

W dniu 23 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja Kandydatów i Kandydatek do udziału w projekcie „Informatyka kwantowa i chemia na rzecz zielonej przyszłości – Uniwersytet Śląski w Katowicach wspiera studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych” w ramach zadania 1 i zadania 2.
Formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu w zakładce Formularze.

Kontakt do zespołu odpowiedzialnego za proces rekrutacji:
Koordynator Projektu: dr Katarzyna Kowalska-Szojda, prof. UŚ
E-mail: katarzyna.kowalska-szojda@us.edu.pl, tel.: 32 359 1460
Asystentka ds. administracyjnych: mgr Ewelina Ślusarek
E-mail: ewelina.slusarek@us.edu.pl, tel.: 32 359 2452

W razie zgłoszonego zapotrzebowania zorganizowane zostanie spotkanie lub sesja online.

Zapraszamy.

Rekrutacja do zadania 1: Cyfrowa przyszłość

Uczestnikami i uczestniczkami Projektu mogą być uczniowie i uczennice szkół:

  • Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach
  • II Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
 • X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
 • VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

REKRUTACJA do projektu będzie przeprowadzona w ww. szkołach.

TERMINY REKRUTACJI: 23.04.2024 – 7.05.2024

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przekazać do osób wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym w każdej ze szkół osobno, następujące dokumenty (wydruk czarno-biały):

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Osoby małoletnie przystępujące do rekrutacji zobowiązane są dodatkowo do złożenia Zgody rodzica/ prawnego opiekuna na udział w Projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 5b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 3. Po zakwalifikowaniu się do Projektu, każdy Kandydat/Kandydatka zobowiązany jest/zobowiązana jest do:
  1. zapoznania się z: Formularzami klauzul informacyjnych RODO, które stanowią załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
  2. do wypełnienia i złożenia: Formularza danych osobowych do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
  3. do wypełnienia i złożenia: Deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 6b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja do zadania 2: Zielona przyszłość – realizacja warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych: Laboratorium zielonej chemii

Uczestnikami i uczestniczkami Projektu mogą być uczniowie i uczennice szkół:

 • II Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
 • X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
 • VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach

REKRUTACJA do projektu będzie przeprowadzona w ww. szkołach.

TERMINY REKRUTACJI: 23.04.2024 – 7.05.2024

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przekazać do osób wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym w każdej ze szkół osobno, następujące dokumenty (wydruk czarno-biały):

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu którego wzór stanowi załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Osoby małoletnie przystępujące do rekrutacji zobowiązane są dodatkowo do złożenia Zgody rodzica/ prawnego opiekuna na udział w Projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 5b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 3. Po zakwalifikowaniu się do Projektu, każdy Kandydat/Kandydatka zobowiązany jest/zobowiązana jest do:
  1. zapoznania się z: Formularzami klauzul informacyjnych RODO, które stanowią załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
  2. do wypełnienia i złożenia: Formularza danych osobowych do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  3. do wypełnienia i złożenia Deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 6b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Kontakt do zespołu odpowiedzialnego za proces rekrutacji

Koordynator Projektu: dr Katarzyna Kowalska-Szojda, prof. UŚ
E-mail: katarzyna.kowalska-szojda@us.edu.pl
tel.: 32 359 1460

Asystentka ds. administracyjnych: mgr Ewelina Ślusarek
E-mail: ewelina.slusarek@us.edu.pl
tel.: 32 359 2452

W razie zgłoszonego zapotrzebowania zorganizowane zostanie spotkanie lub sesja online.

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

return to top