Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt edukacyjny
„Informatyka kwantowa i chemia na rzecz zielonej przyszłości – Uniwersytet Śląski w Katowicach wspiera studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych”

Celem projektu jest wsparcie uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach poprzez realizację warsztatów praktycznych z zakresu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) tj. sztucznej inteligencji (SI), informatyki kwantowej, matematyki, chemii podnoszących kompetencje oraz podniesienie atrakcyjności UŚ w zakresie zielonej i cyfrowej gospodarki poprzez doposażenie laboratoriów i realizację staży przez studentów i studentki kształcących się na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych.

ZADANIA
W projekcie zaplanowano następujące zadania:

 1. zajęcia praktyczne (warsztaty) z zakresu zielonej chemii oraz AI i informatyki kwantowej,
 2. kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego z chemii,
 3. wsparcie uczestników i uczestniczek, finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu nauk chemicznych,
 4. doposażenie pracowni naukowych i laboratoriów UŚ,
 5. realizacja staży dla studentów na kierunkach związanych z zieloną i cyfrową gospodarką (np. chemia, informatyka) w siedzibach firm.

Zadania realizowane są na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w miastach: Katowice, Sosnowiec, Chorzów.

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych (430 osób uczących się) oraz studentów i studentek UŚ (15 osób studiujących) zamieszkujących lub uczących się na obszarze minimum jednego z 7 podregionów woj. śląskiego określonych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji woj. Śląskiego 2030.

EFEKTY PROJEKTU
Po zakończeniu projektu założono następujące efekty

 1. podniesienie kompetencji uczestników i uczestniczek, a tym samym wzmocnienie kapitału ludzkiego oraz zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy,
 2. zdobycie kompetencji cyfrowych z zakresu informatyki kwantowej i sztucznej inteligencji,
 3. podniesienie kompetencji uczestników i uczestniczek z zakresu chemii z uwzględnieniem zasad zielonej chemii,
 4. zainicjowanie przez UŚ działań mających na celu poprawę jakości edukacji w celu zwiększenia świadomości zrównoważonego rozwoju oraz znaczenia nauk ścisłych w rozwoju zielonej i cyfrowej gospodarki,
 5. wzmocnienie potencjału technicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.25-Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki.

Instytucja finansująca

Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego

Kwota dofinansowania

Wartość projektu: 2 792 044,75 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 512 840,27 zł

Okres realizacji

1.01.2024 – 30.06.2026

Zespół zarządzający

Koordynatorka Projektu – dr Katarzyna Kowalska-Szojda, prof. UŚ
Asystentka ds. administracyjnych – mgr Ewelina Ślusarek

Formularze w formacie pdf

Załącznik 1b Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2b Formularz danych osobowych

Załącznik 5b Zgoda rodzica / opiekuna prawnego

Załącznik 6b Deklaracja uczestnictwa

Formularze w formacie doc

Załącznik 1b Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2b Formularz danych osobowych

Załącznik 5b Zgoda rodzica / opiekuna prawnego

Załącznik 6b Deklaracja uczestnictwa

Harmonogramy form wsparcia

 1. Maj 2024

KONTAKT

Biuro Projektu
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
40-006 Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 323
tel.: 32 359 2452

Koordynator Projektu: dr Katarzyna Kowalska-Szojda, prof. UŚ
E-mail: katarzyna.kowalska-szojda@us.edu.pl
tel.: 32 359 1460

Asystentka ds. administracyjnych: mgr Ewelina Ślusarek
E-mail: ewelina.slusarek@us.edu.pl
tel.: 32 359 2452

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

return to top