Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt UNIWERS-US | Zaproszenie na spotkanie dla nauczycieli akademickich

19.01.2022 - 15:15, aktualizacja 19.01.2022 - 15:42
Redakcja: jp
Tagi: uniwersus

O spotkaniu

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego na spotkanie informacyjne o Projekcie „UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego”.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego w zakresie projektowania uniwersalnego, czyli takiego, którego efekty są użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Spotkanie odbędzie w poniedziałek 24 stycznia 2022 roku o godzinie 18.00 na platformie MS Teams. Podczas spotkania Zespół Zarządzający Projektem opowie m.in. o realizowanych zadaniach, formach wsparcia, zasadach naboru do Projektu.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join…

O Projekcie UNIWERS-US

Dnia 1 stycznia 2022 roku rozpoczęła się realizacja Projektu „UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, który zakończy się 31 października 2023 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie projektowania uniwersalnego poprzez realizację nowatorskich działań opartych na idei wspólnoty uczącej się oraz metodzie World Cafe.

Projektowanie uniwersalne, zgodnie z art. 2 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne.

Działania przewidziane w Projekcie

  • zintensyfikowane działania zmierzające do podniesienia kompetencji z zakresu projektowania uniwersalnego u 10 osób, które w rezultacie zostaną liderami/ambasadorami ds. projektowania uniwersalnego,
  • organizację cyklu nowatorskich szkoleń i warsztatów dla 150 nauczycieli akademickich z poszczególnych obszarów kształcenia/kierunków, prowadzonych przez specjalistyczne instytucje szkolące w zakresie projektowania uniwersalnego oraz pod merytoryczną opieką liderów ds. projektowania uniwersalnego i opartych o ideę i założenia wspólnoty uczącej się oraz metod world cafe,
  • przygotowanie rekomendacji w postaci materiałów e-learningowych przez uczestników Projektu, pod opieką merytoryczną liderów ds. projektowania uniwersalnego,
  • praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz liderów ds. projektowania uniwersalnego, uzupełnionych o możliwość konsultacji i monitoringu,
  • utworzenie pracowni dydaktyki projektowania uniwersalnego i jej wykorzystanie w procesie podnoszenia kompetencji przez nauczycieli akademickich w zakresie projektowania uniwersalnego.

Więcej informacji na stronie Projektu: uniwersus.us.edu.pl


Grafika towarzysząca

return to top