Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt edukacyjny
„UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego”

Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie projektowania uniwersalnego poprzez realizację nowatorskich działań opartych na idei wspólnoty uczącej się oraz metodzie World Cafe.

Projektowanie uniwersalne: zgodnie z art. 2 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

 • zintensyfikowane działania zmierzające do podniesienia kompetencji z zakresu projektowania uniwersalnego u 10 osób, które w rezultacie zostaną liderami/ambasadorami ds. projektowania uniwersalnego,
 • organizację cyklu nowatorskich warsztatów dla 150 nauczycieli akademickich z poszczególnych obszarów kształcenia/kierunków, prowadzonych pod merytoryczną opieką liderów ds. projektowania uniwersalnego i opartych o ideę i założenia wspólnoty uczącej się oraz metod world cafe,
 • przygotowanie rekomendacji w postaci materiałów e-learningowych przez uczestników Projektu, pod opieką merytoryczną liderów ds. projektowania uniwersalnego;
 • praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz liderów ds. projektowania uniwersalnego, uzupełnionych o możliwość konsultacji i monitoringu.

Instytucja finansująca

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kwota dofinansowania

PLN 878 577,50

Okres realizacji

01.01.2022 – 31.10.2023

Zespół zarządzający

Koordynatorka Projektu – dr Małgorzata Gajos-Gržetić, prof. UŚ
Asystentka ds. finansowych – mgr Agata Jankowska
Asystentka ds. administracyjnych – mgr Justyna Przybylska

Komunikaty

 1. Trwa rekrutacja do wspólnoty uczącej się
  08.10.2022
 2. Spotkanie rekrutacyjne dla nauczycieli
  14.06.2022
 3. Dodatkowa rekrutacja do wspólnoty uczącej się
  17.05.2022
 4. Dodatkowa rekrutacja na lidera
  04.05.2022
 5. Ogłoszenie o spotkaniu dla kandydatów w dniu 28.04.2022 r.
  25.04.2022 r.
 6. Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do projektu
  13/04/2022
 7. Spotkanie organizacyjne dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie odbędzie się 24 stycznia 2022 r. o godzinie 18.00 na MS Teams. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join…

Formularze w formacie pdf

Załącznik 1b Formularz głoszeniowy LIDER

Załącznik 2b Formularz zgłoszeniowy WSPÓLNOTA UCZĄCA SIĘ

Załącznik 3b Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik 4b Formularz danych osobowych Uczestnika Projektu

Załącznik 5b Oświadczenie Uczestnika klauzula informacyjna

Załącznik 6b Formularz zgłoszeniowy formy wsparcia

Załącznik 7b Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie

Formularze w formacie doc

Załącznik 1b Formularz zgłoszeniowy LIDER

Załącznik 2b Formularz zgłoszeniowy WSPÓLNOTA UCZĄCA SIĘ

Załącznik 3b Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik 4b Formularz danych osobowych Uczestnika Projektu

Załącznik 5b Oświadczenie Uczestnika klauzula informacyjna

Załącznik 6b Formularz zgłoszeniowy formy wsparcia

Załącznik 7b Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie

Zadanie 1
Podniesienie kompetencji z zakresu projektowania uniwersalnego – liderzy/ambasadorzy ds. projektowania uniwersalnego

Szkolenie z projektowania uniwersalnego – aspekty praktyczne
Data szkolenia: 02.07.2022 r.
Wykonawca: Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych

Szkolenie z projektowania uniwersalnego w szkolnictwie wyższym
Data szkolenia: 29.09.2022 r.
Wykonawca: Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych

Szkolenie „Introduction to Universal Design for Learning”
Data szkolenia: 20.06.2022 r.
Wykonawca: Funka Nu AB

Szkolenie „An Introduction to Universal Design for Learning, Addressing the Variability of All Learners – CAST Professional Learning”
Data szkolenia: 21.06.2022 r.
Wykonawca: Funka Nu AB

Zadanie 2
Podniesienie kompetencji z zakresu projektowania uniwersalnego – wspólnota ucząca się

Szkolenie z projektowania uniwersalnego – aspekty teoretyczne
Wykonawca: Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Daty szkoleń:
06.07.2022, 13.06.2022, 26.08.2022, 02.09.2022, 30.09.2022, 08.11.2022, 10.12.2022, 12.01.2023.

Szkolenie z projektowania uniwersalnego – aspekty praktyczne
Wykonawca: Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Daty szkoleń:
25.08.2022, 01.09.2022, 05.09.2022, 12.09.2022, 04.10.2022, 09.11.2022, 12.12.2022, 19.01.2023.

Szkolenie z projektowania uniwersalnego w szkolnictwie wyższym
Wykonawca: Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Daty szkoleń:
27.08.2022, 06.09.2022, 10.09.2022, 28.09.2022, 05.10.2022, 21.11.2022, 19.12.2022, 21.01.2023.

Warsztaty z projektowania uniwersalnego – aspekty praktyczne
Wykonawca: liderki i liderzy
Daty warsztatów:
13.02.2023 (lider 3), 04.03.2023 (liderka 9), 13.03.2023 (liderka 4, liderka 8), 17.03.2023 (liderka 10), 18.03.2023 (liderka 6, liderka 7), 24.03.2023 (liderka 1), 30.03.2023 (lider 2), 04.04.2023 (lider 5).

Warsztaty z projektowania uniwersalnego – w szkolnictwie wyższym
Wykonawca: liderki i liderzy
Daty warsztatów:
17.02.2023 (lider 3), 20.03.2023 (liderka 8), 31.03.2023 (liderka 7 – część 1),  03.04.2023 (liderka 9 – część 1), 05.04.2023 (liderka 6), 12.04.2023 (lider 5), 17.04.2023 (liderka 4, liderka 9 – część 2, liderka 10), 24.04.2023 (lider 2, liderka 7 – część 2), 28.04.2023 (liderka 1).

Zadanie 3
Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UŚ w obszarze projektowania uniwersalnego – przygotowanie rekomendacji

Szkolenie z zasad przygotowania materiałów e-learningowych zgodnie ze standardami dostępności cyfrowej

Część 1
Wykonawca: dr inż. Przemysław Kudłacik
Daty szkoleń:
16.11.2022, 18.11.2022, 23.11.2022, 25.11.2022, 30.11.2022, 07.12.2022, 09.12.2022, 21.12.2022.

Część 2
Wykonawca: mgr Paweł Pawełczyk
Daty szkoleń:
16.11.2022, 18.11.2022, 23.11.2022, 25.11.2022, 30.11.2022, 07.12.2022, 09.12.2022, 21.12.2022.

Część 3
Wykonawca: mgr Karol Kurp
Daty szkoleń:
01.03.2023 (gr. 1), 27.03.2023 (gr. 2 i gr. 3), 28.03.2023 (gr. 4 i gr. 5 i gr. 6), 04.04.2023 (gr. 7 i gr. 8)

Część 4
Wykonawczyni: mgr Anna Nawrot
Daty szkoleń:
10.03.2023, 17.03.2023, 24.03.2023, 29.03.2023, 05.04.2023, 14.04.2023, 19.04.2023, 26.04.2023

Zadanie 4
Praktyczne wykorzystanie wiedzy dot. projektowania uniwersalnego – konsultacje i mentoring

Warsztaty w pracowni projektowania uniwersalnego z zakresu obsługi i wykorzystania sprzętu dotyczącego dostępności w pracy dydaktycznej

Wykonawca: dr inż. Piotr Duda

Daty warsztatów, część 1:
05.06.2023, 12.06.2023, 14.06.2023, 19.06.2023, 21.06.2023, 26.06.2023, 28.06.2023, 03.07.2023, 05.07.2023

Daty warsztatów, część 2:
11.09.2023,13.09.2023,18.9.2023, 20.09.2023, 25.09.2023, 27.09.2023, 28.09.2023, 02.10.2023, 04.10.2023, 05.10.2023

Zadania realizowane w Projekcie

Zadanie 1. Podniesienie kompetencji z zakresu projektowania uniwersalnego – liderzy/ambasadorzy ds. projektowania uniwersalnego – 4 szkolenia dla 10 nauczycieli akademickich:

 1. Szkolenie z projektowania uniwersalnego – aspekty praktyczne;
 2. Szkolenie z projektowania uniwersalnego w szkolnictwie wyższym;
 3. Szkolenie „Introduction to Universal Design for Learning”;
 4. Szkolenie „An Introduction to Universal Design for Learning, Addressing the Variability of All Learners – CAST Professional Learning”.

Zadanie 2. Podniesienie kompetencji z zakresu projektowania uniwersalnego – wspólnota ucząca się – 3 szkolenia i 2 warsztaty dla 150 nauczycieli akademickich:

 1. Szkolenie z projektowania uniwersalnego – aspekty teoretyczne;
 2. Szkolenie z projektowania uniwersalnego – aspekty praktyczne;
 3. Szkolenie z projektowania uniwersalnego w szkolnictwie wyższym;
 4. Warsztaty z projektowania uniwersalnego – aspekty praktyczne;
 5. Warsztaty z projektowania uniwersalnego w szkolnictwie wyższym.

W procesie podnoszenia kompetencji przez nauczycieli akademickich w zakresie projektowania uniwersalnego wykorzystana zostanie utworzona w Projekcie pracownia dydaktyki projektowania uniwersalnego.

Zadanie 3. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UŚ w obszarze projektowania uniwersalnego – przygotowanie rekomendacji – szkolenie z zasad przygotowania materiałów e-learningowych zgodnie ze standardami dostępności cyfrowej dla 150 nauczycieli akademickich, przygotowanie 75 rekomendacji w postaci materiałów e-learningowych przez 75 zespołów utworzonych spośród 150 nauczycieli akademickich oraz konsultacje dla zespołów w zakresie przygotowania rekomendacji.

Zadanie 4. Praktyczne wykorzystanie wiedzy dotyczącej projektowania uniwersalnego – konsultacje i mentoring – konsultacje dla 150 nauczycieli akademickich przy prowadzeniu zajęć.

KONTAKT

Biuro Projektu UNIWERS-US
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. Żytnia 12/27, 41-200 Sosnowiec
tel.: 322691869, mail: uniwersus@us.edu.pl
pobierz plakat projektu

www.uniwersus.us.edu.pl

return to top