Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

„Kształcenie dla przyszłości” | Nowa edycja 2021/2022

29.10.2021 - 14:24, aktualizacja 29.10.2021 - 14:38
Redakcja: jp

grafika towarzysząca

Szanowni Państwo
Nauczyciele Akademiccy
Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych

W dniu 25 października 2021 r. dwoma wykładami Pana dr. Łukasza Dawidowskiego „Matematyka wyborcza” oraz „Geometria nieeuklidesowa” wygłoszonymi dla młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku, został zainaugurowany tegoroczny cykl wykładów popularnonaukowych dla młodzieży szkół średnich pod nazwą „Kształcenie dla Przyszłości”.

Sukces ubiegłorocznej edycji tego projektu pozwala nam wierzyć, że nasza inicjatywa dydaktyczna była niezwykle potrzebna i zyskała szerokie grono sympatyków zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów szkół podstawowych i średnich naszego regionu. Dzięki bezpośrednim kontaktom z pracownikami naszego wydziału – chociaż w większości tylko on-line – uczniowie mieli możliwość poszerzenia i uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych, co było niezwykle ważne przed czekającymi ich egzaminami ósmoklasisty i maturalnymi, a to niewątpliwie przyczyniło się do podjęcia przez nich bardziej świadomej decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia, czy kierunku studiów.

Kilkanaście dni temu, uroczystym Gaudeamus rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2021/22. Po ponad roku trudnych doświadczeń związanych z pandemią koronawirusa żywimy nadzieję, że dane nam będzie na nowo funkcjonować w tradycyjnej, bezpośredniej formie i że do naszych laboratoriów i sal wykładowych wrócą nie tylko nasi studenci, ale również ci, którzy są dopiero na początku swojej drogi po wiedzę – uczniowie szkół podstawowych i średnich naszego regionu.

Wierzymy głęboko, że i w tym roku podejmą Państwo trud dzielenia się z nimi swoją wiedzą i zainteresowaniami w ramach projektu „Kształcenie dla Przyszłości”. Mamy nadzieję, że do już istniejącej listy wykładów, warsztatów, prezentacji zostaną w tym roku dopisane kolejne, interesujące propozycje – serdecznie Państwa do tego zachęcamy. Ufamy, że poprzez udział w naszych wykładach i warsztatach młodzi ludzie lepiej zrozumieją otaczający ich świat, a w niedalekiej przyszłości zechcą kontynuować swoją edukację na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych naszej Alma Mater.

Iwona Kantorysińska
Koordynator Projektu „Kształcenie dla przyszłości”
dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ
Prodziekan ds. promocji i rozwoju

Tematyka wykładów oraz założenia Projektu opublikowane są na stronie: https://us.edu.pl/…/ksztalcenie-dla-przyszlosci/

return to top