Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inżynieria medyczna | Nowa specjalność na kierunku inżynieria biomedyczna

11.10.2023 - 17:10, aktualizacja 13.10.2023 - 07:44
Redakcja: jp

Studentki i Studenci kierunku inżynieria biomedyczna

W dniu 5 września br. weszły w życie przepisy w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Powstały nowe stanowiska pracy, które dotychczas nie były uregulowane pod kątem wymaganych na tych stanowiskach kwalifikacji. Są to:

  • inżynier biomedyczny – tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, lub tytuł zawodowy magistra inżyniera, lub magistra na kierunku inżynieria biomedyczna w specjalności inżynieria medyczna, 3 lata pracy,
  • młodszy inżynier biomedyczny – tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera na kierunku inżynieria biomedyczna.

Uregulowanie kwestii zatrudniania absolwentów inżynierii biomedycznej w świetle prawa jest efektem inicjatywy podjętej 10 lat temu przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej ze wsparciem całego środowiska prowadzącego kierunek inżynieria biomedyczna w innych ośrodkach akademickich.

Rozporządzenie pozwoli kierownikom podmiotów leczniczych na zatrudnianie inżynierów biomedycznych na jasnych warunkachJest to pozytywny krok prowadzący do lepszego wykorzystania potencjału technologii wprowadzanych do jednostek ochrony zdrowia oraz eliminujący wszelkie zbędne procedury.

Decyzją Dyrekcji kierunku inżynieria biomedyczna wkrótce zostanie przygotowana specjalność inżynieria medyczna na II stopniu kształcenia.

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (sejm.gov.pl)

return to top