Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nowe zasady rejestracji na lektoraty

31.01.2022 - 14:30, aktualizacja 03.02.2022 - 14:32
Redakcja: jp

Szanowni Studenci,

od początku bieżącego roku akademickiego prowadzono prace mające na celu reorganizację lektoratów realizowanych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w skr. SPNJO. W ich wyniku SPNJO odstępuje od stosowanego dotąd trybu automatycznego przenoszenia w systemie USOSweb grup lektoratowych w dotychczasowym składzie z semestru zimowego na semestr letni. Od semestru letniego 2021/22 wdrożony zostaje nowy system rejestracji na lektoraty zakładający likwidację dotychczasowych składów osobowych grup, a wprowadzający samodzielną rejestrację przez studenta co semestr (a nie jak dotychczas na cały rok akademicki).

Rejestracja na lektoraty na semestr letni 2021/22

 1. Studenci kierunków w pasmach matematyczno-przyrodniczym i społeczno-humanistycznym dokonują samodzielnej rejestracji na lektorat na semestr letni 2021/22.
  Rejestracja do grupy jest obowiązkowa.
 2. Student dokonuje rejestracji żetonowej do grupy lektoratowej zachowując dotychczasowy język i poziom lektoratu.
 3. Rejestracja na lektorat w semestrze letnim 21/22 prowadzona jest w serwisie USOSweb w terminach:
  I tura 8.02.2022 godz.: 10:00 – 11.02.2022 godz.: 23:55
  II tura 17.02.2022 godz.: 10:00 – 25.02.2022 godz.: 23:55
 4. Przeniesieniu z semestru zimowego na semestr letni w dotychczasowym składzie osobowym podlegają wyłącznie grupy języka specjalistycznego.
 5. Pierwsza tura rejestracji objęta jest dedykacją dla wyznaczonych kierunków w ramach określonego pasma.
 6. W ramach drugiej tury w paśmie społeczno-humanistycznym dedykacja nie obowiązuje, a w pasmie matematyczno-przyrodniczym zostaje rozszerzona – student może dokonać swobodnego wyboru grupy poza przypisanym mu kierunkiem.

return to top