Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Szkolenie dla studentów | Modelowanie 3D w środowisku CAD

05.05.2022 - 08:33, aktualizacja 06.05.2022 - 13:56
Redakcja: jp

W dniach od 04.05.2022 r. do 20.05.2022 r. trwa nabór na szkolenie z modelowania 3D w środowisku CAD i umiejętności czytania dokumentacji technicznej maszynowej, dla Studentów studiów inżynierskich (ostatnich 4 semestrów studiów) UŚ w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach POWR.03.05.00-00-Z117/17-00 Zadanie 4 Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji oraz zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje studentów UŚ [MODUŁ 2]”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności z modelowania 3D w systemach CAD z wykorzystaniem środowiska SolidWorks oraz nabycie umiejętności czytania dokumentacji technicznej maszynowej.

Zakres szkolenia

Modelowanie 3D – elementy szkicu – linie, prostokąty, okręgi, łuki, elipsy, linie środkowe, narzędzia szkicu, odsunięcie, rzutowanie, przycinanie elementów, relacje szkicu, operacje dodawania i wycięcia wyciągnięcia, obroty, wyciągnięcia po ścieżce, wyciągnięcia po profilach, zaokrąglania i sfazowania, szyk liniowy, kołowy oraz wypełnienie obszaru, wymiarowanie, statusy początku i końca operacji, właściwości masy, materiały; dokumentacja płaska – tworzenie podstawowych widoków: przekroju, szczegółu, wyrwania, przerwania, względnego, podstawowe techniki wymiarowania, adnotacje, tworzenie dokumentacji złożenia, edycja formatu arkusza, przygotowywanie szablonów dokumentacji rysunkowych; modelowanie złożeń – wstawianie komponentów, zaawansowane wiązania, modelowanie złożenia od góry do dołu, operacje złożenia, użycie konfiguracji w środowisku złożenia, edytowanie złożenia.

Informacje o szkoleniu

Prowadzący: dr inż. Piotr Duda, dr Szymon Sikorski;
Adres szkolenia: szkolenia w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy e-learningowej.
Termin szkolenia: 24-31.05.2022 r. w godzinach od 16:00 do 20:00

Chętne osoby proszę o zgłaszanie pod adres e-mail szymon.sikorski@us.edu.pl do dnia 20.05.2022 r. wraz z wypełnionymi dokumentami załączonymi do ogłoszenia.
Link do kompletu formularzy: komplet formularzy

return to top