Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Szkolenie dla studentów – modelowanie 3D w środowisku CAD

30.03.2021 - 13:19, aktualizacja 30.03.2021 - 15:25
Redakcja: jp

W dniach od 31.03.2021 r.  do 12.04.2021 r. rusza nabór na szkolenie z modelowania 3D  w środowisku CAD i umiejętności czytania dokumentacji technicznej maszynowej dla Studentów 3 i 4 roku Inżynierii Biomedycznej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach POWR.03.05.00-00-Z117/17-00 Zadanie 8 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry US [MODUŁ 6]”.
Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności z modelowania 3D w systemach CAD z wykorzystaniem środowiska SolidWorks oraz nabycie umiejętności czytania dokumentacji technicznej maszynowej.

Zakres:
modelowanie 3D – elementy szkicu – linie, prostokąty, okręgi, łuki, elipsy, linie środkowe, narzędzia szkicu, odsunięcie, rzutowanie, przycinanie elementów, relacje szkicu, operacje dodania i wycięcia wyciągnięcia, obroty, wyciągnięcia po ścieżce, wyciągnięcia po profilach, zaokrąglenia i sfazowania, szyk liniowy, kołowy oraz wypełnienie obszaru, wymiarowanie, statusy początku i końca operacji, właściwości masy, materiały; dokumentacja płaska – tworzenie podstawowych widoków: przekroju, szczegółu, wyrwania, przerwania, względnego, podstawowe techniki wymiarowania, adnotacje, tworzenie dokumentacji złożenia, edycja formatu arkusza, przygotowywanie szablonów dokumentacji rysunkowych; modelowanie złożeń – wstawianie komponentów, zaawansowane wiązania, modelowanie złożenia od góry do dołu, operacje złożenia, użycie konfiguracji w środowisku złożenia, edytowanie złożenia.

Prowadzący:
dr inż. Piotr Duda, dr Szymon Sikorski.

Adres szkolenia:
szkolenia w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Termin szkolenia:
13-16.04.2021 r. w godzinach od 16:30 do 20:30.

Zainteresowane osoby są proszone o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail piotr.duda@us.edu.pl do dnia 12.04.2021 r.

Formularz zgłoszeniowy
Informacja o ogłoszeniu

return to top