Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia studentom uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską obejmujących wyjazdy na studia jak i praktyki.

W ramach wyjazdu na studia, studenci mogą skorzystać z bogatej oferty wyjazdowej uczelni partnerskich. Kierunków wyjazdu jest wiele m.in.: Chorwacja, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Włochy.

Przykładowe uczelnie na których studenci Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych mogą  realizować część programu studiów:

Na wyjazd w ramach programu Erasmus+ student otrzymuje stypendium, którego wysokość zależy od kraju pobytu i rodzaju wyjazdu oraz sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Miesięczna wysokość dofinansowania w przypadku wyjazdu w celu realizacji części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej w roku akademickim 2024/2025 wynosi::

GRUPA 1: 670 euro miesięcznie

Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy.

GRUPA 2: 600 euro miesięcznie

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja.

Na każdym z trzech poziomów studiów student może skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy.
Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące.

Studia w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia doświadczenia, podniesienia kwalifikacji zawodowych i językowych, nawiązania  międzynarodowych kontaktów oraz poznania kultury innego kraju.

Informacja o aktualnej rekrutacji do programu Erasmus+ znajduje się na stronie:: https://us.edu.pl/wydzial/wnst….  lub na stronie http://erasmus.us.edu.pl, a także u Koordynatorów

Wyjazd na studia (SMS) Wyjazd na studia (SMS)

Studia w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą Uniwersytet Śląski w Katowicach ma podpisaną umowę o współpracy.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji opublikowanym na stronach Wydziału.
  2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską w celu odbycia studiów.
  3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział.
  4. Złożyć wniosek aplikacyjny na wyjazd poprzez komponent „Wymiana studencka” dostępny po zalogowaniu się w serwisie USOSWeb.

Więcej na stronie: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia i u Koordynatora kierunku

Wyjazd na praktykę (SMP) Wyjazd na praktykę (SMP)

Praktykę za granicą w ramach programu Erasmus+ można zrealizować jako obowiązkową lub nieobowiązkową.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji opublikowanym na stronach Wydziału.
  2. Wybrać zagraniczną instytucję.
  3. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line.
  4. Wydrukować  formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

 

Więcej na stronie: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke i u Koordynatora


return to top