Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Erasmus+ to program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 r. obejmujący szkolnictwo wyższe, a mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących, przez wspólne opracowanie programów nauczania, a także wymiany kadry akademickiej.

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Umożliwia realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty. Uczestnik tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów realizowanych na różnych semestrach studiów danego kierunku lub kierunków pokrewnych, na podstawie istniejących programów studiów na danym uniwersytecie.
Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

Info o programie

return to top