Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Fizyka medyczna - studia II stopnia

Studia trwają 3 semestry, rozpoczynają się od semestru letniego, kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra fizyki medycznej. Po pierwszym semestrze studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w liczbie 60 godzin. Istotnym zadaniem kształcenia na kierunku Fizyka Medyczna jest przygotowanie fizyków do pracy w zespołach interdyscyplinarnych (złożonych z lekarzy, biologów, chemików, techników) oraz do pełnienia roli ekspertów w zakresie planowania radioterapii, systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną, systemów zarządzania jakością bezpieczeństwa, jakością techniczną procedur obrazowych, przygotowaniem i obsługą procedur niestandardowych. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, a także Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

Student ma do wyboru dwie specjalności:

  • diagnostyka i obrazowanie medyczne,
  • dozymetria i terapia onkologiczna,

przy czym wybór specjalności następuje na pierwszym semestrze studiów.

Efekty uczenia się kierunku fizyka medyczna różnią się od profilu absolwenta kierunku Fizyka i Fizyka Techniczna o specjalności fizyki medycznej szerszym przygotowaniem w zakresie nauk biologicznych, medycznych i prawnych przy jednoczesnym pogłębieniu wiedzy fizyczno-matematycznej w kierunku nauk biomedycznych.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji procesu kształcenia na studiach w szkole doktorskiej (III stopnia).

img
return to top