Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kalendarium współpracy naukowej

2019-

Eksperyment NA61/SHINE – polskim eksperymentem. Kontynuacja i rozszerzenie badań rozpoczętych w roku 2010.

Aktualnie dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ pełni funkcję koordynatora detektora, koordynatora zasobów komputerowych eksperymentu oraz zastępcy koordynatora od spraw bezpieczeństwa , a dr Szymon Puławski, prof. UŚ pełni funkcję koordynatora oprogramowania eksperymentu, koordynatora wiązki i detektorów wiązki, zastępcy koordynatora detektora.

2017-

FCC – prace teoretyczne, precyzyjne obliczenia w ramach Modelu Standardowego, prof. Janusz Gluza, dr Ievgen Dubovyk, mgr Krzysztof Grzanka.

2014-

LHC, HL-LHC – prace teoretyczne, fenomenologia modeli niestandardowych, prof. Janusz Gluza, dr Tomasz Jeliński, dr Bartosz Dziewit, mgr Magdalena Kordiaczyńska, mgr Radomir Sevillano.

18.11.2011

Wykład Prof. Carlo Rubbii (laureata nagrody Nobla z fizyki w roku 1984) pt. “The Marvelous neutrinos” wygłoszony w trakcie zebrania współpracy fizyków ICARUS w Uniwersytecie Śląskim.

2010

Nawiązanie współpracy z NA61/SHINE. Grupa fizyków z Instytutu Fizyki rozpoczęła pracę w eksperymencie od przejęcia odpowiedzialności za system prowadzenia wiązki i detektory wiązki. Z każdym rokiem uczestnictwa we współpracy zadania i odpowiedzialność członków grupy wzrastała.

2007-2014

Udział nauczycieli i kadry akademickiej UŚ w europejskim programie szkoleń nauczycieli fizyki w CERN pod opieką pracowników Pracowni Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki UŚ.

2007

III nagroda w ramach II-go Festiwalu Filmów Popularnonaukowych w Sopocie za  film “Wielki wybuch” powstały w ramach współpracy Pracowni Dydaktyki Fizyki UŚ i telewizji TVP3

2004

Udział delegacji Uniwersytetu Śląskiego w Festiwalu “Science on Stage” w CERN.

2001-2015

Praca grupy fizyków w eksperymencie ICARUS T600, wykorzystującym w latach 2010-2012 wiązkę CNGS (CERN – Gran Sasso) neutrin mionowych produkowaną w CERN-ie. Jednym z najważniejszych wyników ICARUS-a było zmierzenie prędkości neutrin i falsyfikacja ich nadświetlności. Fizycy z UŚ uczestniczyli w pomiarach testowych, instalacji detektora w podziemnym laboratorium w Gran Sasso we Włoszech oraz zbieraniu i analizie danych.

2000

Projekt przygotowany przez Parcownię Dydaktyki Fizyki kierowaną przez dr Jerzego Jarosza, prof. UŚ “We live on Earth, the noninertial system” prezentowany w ramach festiwalu “Physics on Stage” w CERN-ie ukierunkowanego na edukację i promocję nauki.

1991-1997

Pierwszy udział fizyka (prof. dr hab. Jan Kisiel) z Uniwersytetu Śląskiego w eksperymencie cernowskim CRYSTAL BARREL: w ramach stypendium Humboldta, oraz trzykrotnego CERN Corresponding Fellowship.

1991-1995

Współpraca prof. dr hab. Jana Hańderka z naukowcami z CERN-u – badanie możliwości wykorzystania ferroelektryków i ceramik w eksperymentach cernowskich

1989

Prace teoretyczne dla LEP – obliczenia w ramach Modelu Standardowego, generatory Monte Carlo, prof. Henryk Czyż, prof. Karol Kołodziej, prof. Marek Zrałek
return to top