Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poprzez naukę, technologię i współpracę zmieniamy świat na lepsze

W 2015 roku przywódcy 193 krajów członkowskich ONZ podpisali dokument „Przekształcamy nasz świat: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030„. Dokument ten zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), które wskazują obszary o kluczowym znaczeniu dla ludzkości i naszej planety: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo (ang. 5xP: people, planet, prosperity, peace, partnership).

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ to plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. Zarówno Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN jak i Uniwersytet Śląski w Katowicach wspierają realizację SDG.

W opublikowanym w roku 2017 materiale „CERN – fully engaged with the Sustainable Development Goals”, Charlotte Lindberg Warakaulle, Dyrektor ds. Relacji Międzynarodowych CERN opisuje zaangażowanie CERN we wspieranie SDG w kontekście realizacji podstawowej misji CERN.

CERN przyczynia się do realizacji pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

 • 3 – Dobre zdrowie i jakoś życia,
 • 4 – Dobra jakość edukacji,
 • 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
 • 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje,
 • 17 – Partnerstwa na rzecz celów.

Uniwersytet Śląski realizuje misję społecznej odpowiedzialności uczelni poprzez swoją działalność badawczą, dydaktyczną i artystyczną. Działalność badawcza Uniwersytetu Śląskiego została ujęta w pięciu grupach tematycznych, zdefiniowanych jako Priorytetowe Obszary Badawcze (POB-y):

 • POB 1: Harmonijny rozwój człowieka – troska o ochronę zdrowia i jakość życia
 • POB 2: Nowoczesne materiały i technologie oraz ich społeczno-kulturowe implikacje
 • POB 3: Zmiany środowiska i klimatu wraz z towarzyszącymi im wyzwaniami społecznymi
 • POB 4: Humanistyka dla przyszłości – interdyscyplinarne badania kultury i cywilizacji
 • POB 5: Badanie fundamentalnych właściwości natury

Pracownicy, studenci oraz doktoranci związani ze śląską Alma Mater podejmują wiele inicjatyw oraz przedsięwzięć, które wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Poszerzają granice wiedzy, tworzą nowe technologie i wprowadzają innowacje technologiczne, dla szeroko rozumianych potrzeb społecznych, przyczyniając się do przekształcania świata na lepszy.

ikonografiki
Cele zrównoważonego rozwoju
return to top